TuinbouwNet


GMO-regeling soepeler: huisverkoop telt niet meer mee

De Europese Commissie gaat de regels voor de GMO (Gemeenschappelijke Markt Ordening) versoepelen: de huisverkoop van groente- en fruitproducten telt niet meer mee bij het vaststellen van de omzet van een telersvereniging of veiling. Daarmee heeft de Nederlandse delegatie haar zin gekregen. Het Productschap Tuinbouw (PT) maakt hier deel van uit. De veranderingen gaan in met ingang van 1 januari 2000.

De nieuwe voorwaarden betekenen dat telersverenigingen voortaan geen financiële bijdrage meer hoeven af te dragen over de huisverkoop. Deze manier van verkoop rechtstreeks vanaf het bedrijf profiteert tenslotte ook niet mee van de GMO-projecten. GMO is een Brusselse subsidiemaatregel om de marketing van groente en fruit te stimuleren. Erkende telersverenigingen en veilingen kunnen de subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van kwaliteit, milieu en promotie. Na goedkeuring draagt de EU 50 procent van de kosten bij. De telers moeten zelf de andere helft betalen.

De aanpassing is een tegemoetkoming voor bedrijven met veel huisverkoop. Daarnaast wordt de uitvoerbaarheid verbeterd: de controle op huisverkoop is namelijk moeilijk.

Een tweede verandering is een versoepeling van de referentieperiode, waarvoor de omzet van een telersvereniging of veiling moet worden vastgesteld. In de toekomst kunnen lidstaten besluiten ook andere perioden dan een kalenderjaar als uitgangspunt te nemen. De lidstaat mag maximaal twee perioden toepassen.

Deel: ' GMO-regeling soepeler huisverkoop telt niet meer mee '
Lees ook