Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

GMV neemt na 28 jaar afscheid van Jan Hak als voorzitter

Afscheidssymposium weerspiegelt grote waarde die Nederlandse toeleveranciers wereldwijd voor agrofoodsector hebben

10 december 2014, Zoetermeer - GMV, de branchevereniging van Nederlandse fabrikanten van machines voor de voedingsmiddelenindustrie, verpakkingsmachines en 'biobased systems', heeft na 28 jaar afscheid genomen van Jan Hak als voorzitter. Gedurende zijn voorzitterschap heeft de sector een sterke positie wereldwijd bereikt. Ter ere van zijn afscheid heeft GMV in de Agro Food & Technology Week een symposium georganiseerd onder de titel "Dutch food systems, Facilitating world food supply". Theo Bruinsma (Marel) heeft Jan Hak inmiddels als GMV-voorzitter opgevolgd.

Wereldmarktleider
Hak heeft zich als voorzitter altijd sterk gemaakt voor de positie van de Nederlandse sector.Het symposiumthema "Dutch food systems, Facilitating world food supply" weerspiegelt dan ook de grote waarde die de Nederlandse toeleveranciers wereldwijd hebben voor de agrofoodsector en voor oplossingen voor onder andere voedselzekerheid en duurzaamheid. Nederlandse bedrijven zijn in deze sector op vele terreinen wereldmarktleider. Zo komen vrijwel alle ei-broedmachines, ei-sorteer- en ei-verpakkingslijnen ter wereld uit Nederland. Het leeuwendeel van de melkrobots ter wereld wordt in Nederland geproduceerd en wereldwijd verkocht. Ditzelfde geldt ook voor de pluimveeslacht- en verwerkingslijnen. Een aanzienlijk deel van de brood-, kaasmaak- en verwerkingslijnen, evenals van de veevoer- en aardappelverwerkingslijnen ter wereld, komt uit Nederland. Nederlandse high tech-oplossingen spelen daarbij een grote rol. GMV-leden zijn leidend in procesinnovatie en oplossingen in de voedselketenproductie en -verwerking.

Facilitating food - facilitating world food supply Met behulp van de machines en systemen van GMV-leden wordt voedselproductie en voedselverwerking mogelijk. "Facilitating food" is dan ook het motto van GMV. Het symposiumthema "Dutch food systems, Facilitating world food supply" ging met name in op De Nederlandse agrofood kan met slimme oplossingen en een ketenbenadering een belangrijke bijdrage leveren aan wereldwijde voedselzekerheid (food security). Een snel groeiend deel van de wereldbevolking woont in grote, zeer dicht bevolkte metropolen. Deze mensen kunnen in de toekomst niet worden gevoed door de huidige wijze van voedselproductie. Vanwege de snelle groei in welvaart en omvang kunnen opkomende economieën hierin meer investeren. De Nederlandse toeleverende industrie en de GMV-leden kunnen hier met al hun knowhow, technologie en vermogen tot (keten)samenwerking een sterke rol spelen.

Onder leiding van dagvoorzitter Ate Oostra (voorzitter Metropolitan Food Security en Oud ambassadeur /- DG Agro) waren de volgende gastsprekers aanwezig op het symposium: Ineke Dezentjé Hamming (FME), Fred van Heijningen (Rabobank), Raoul Bino (Wageningen UR), Hans Huijbers (ZLTO) en Theo Bruinsma (Marel) en de panelleden Kees de Gooijer (Topsector Agri&Food), Wouter de Haan (Stork Food & Dairy Systems), Dick Pouwels (HAS Hogeschool) en Bob Steetskamp (Topsector Agri & Food).

Over GMV
GMV is al 45 jaar de vereniging van Nederlandse fabrikanten van machines voor de voedingsmiddelenindustrie, verpakkingsmachines en 'biobased systems'. GMV kent zeven secties: Bakery, Biobased, Dairy & Liquid, General Foods, Meat & Feed, Packaging en Storage & Handling. De brancheorganisatie behartigt de belangen van haar leden in binnen- en buitenland. GMV is grondlegger van agro-food steunpunten (NAFTC's) die in het hart van 's werelds snelst groeiend economieën zijn gevestigd: in Beijing, New Delhi en Kaapstad. De lidbedrijven van GMV realiseren meer dan 70% van de Nederlandse omzet in deze sector. Hierdoor is GMV een belangrijke gesprekspartner voor overheid, kennisinstituten en internationale organisaties. GMV is gelieerd aan de Vereniging FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.

Deel: ' GMV neemt na 28 jaar afscheid van Jan Hak als voorzitter '


Lees ook