Afzender: info@go-shares.net

Contactpersoon: Jeroen Duim

Go-Shares Group: netwerk van integrale dienstverlening

Datum: 3 september 2001

Utrecht/Nijverdal 3 september 2001 - Essentics BV en Intus IT Management BV zijn gestart met het oprichten van een snelgroeiend cluster van samenwerkende professionals, dat zich richt op de verbetering van de performance bij dienstverlenende bedrijven.

Het cluster heet Go-Shares Group. Dat leest als: go shares en drukt uit dat klanten en aanbieders als partners samenwerken.

Go-Shares koppelt de gespecialiseerde dienstverlener aan de integrale dienstverlener. Terwijl de afzonderlijke specialisten zich concentreren op het ontwikkelen van hun kerncompetenties, bundelt Go-Shares Group deze kerncompetenties in een totaalaanbod voor dienstverlenende organisaties.

De meerwaarde van het werken met Go-Shares uit zich in een hogere kwaliteit van dienstverlening tegen lagere kosten.

Op dit moment onderhouden de tien participanten van Go-Shares contacten met meer dan honderd professionele dienstverleners. Hierdoor wordt nu reeds geput uit het groeiende kennisreservoir van ervaren specialisten.

De Go-Shares Group is nadrukkelijk een kwaliteitslabel. De klant heeft altijd één Go-Shares partner als aanspreekpunt die integraal eindverantwoordelijk is. De partners hanteren een gemeenschappelijke kijk op dienstverlening waardoor een optimale samenwerking is gegarandeerd.

Passend bij de gekozen samenwerkingsvorm werkt Go-Shares vanuit een virtueel projectbureau dat is opgezet door toepassing van de laatste stand van de informatie- en communicatietechnologie.

Bezoek www.go-shares.net voor nadere informatie, of neem contact op met Go-Shares Group, telefoon (030) 638 68 90 of e-mail info@go-shares.net.

Go-Shares Group

Postbus 3362

3502 GJ

Utrecht

Telefoon: 030-6386890



Deel: ' Go-Shares Group netwerk van integrale dienstverlening '




Lees ook