Goed jaarresultaat Euretco

Cijfers 2006 bevestigen juiste koers

BREDA, 20070510 -- Retailservice-organisatie Euretco heeft in 2006 wederom een goede ontwikkeling doorgemaakt. In alle branches waarin Euretco actief is, Mode, Wonen en Sport, is een omzetgroei gerealiseerd.

`Euretco heeft een duidelijke strategische keuze gemaakt', aldus Harry Bruijniks, de nieuw aangetreden directievoorzitter van Euretco. `Focus op de zelfstandig ondernemers, op de ons vertrouwde sectoren en op de dienstverlening waar Euretco goed in is. De cijfers over 2006 bevestigen dat deze focus geslaagd is. De huidige omstandigheden lenen zich prima voor tal van verbetertrajecten om de positie van Euretco en de bij haar aangesloten ondernemers verder te versterken.'

In vogelvlucht zien de belangrijkste cijfers uit de jaarrekening 2006 er als volgt uit:
* De omzet van de focusactiviteiten is met 1,5% gestegen (2006: EUR 814 miljoen).
* De autonome omzet van de retailservice-activiteiten laat een groei zien van 5,2%.
* Het bedrijfsresultaat over de focusactiviteiten is van ruim EUR 4 miljoen naar ruim
EUR 6 miljoen gestegen (+46,3%).
* Het nettoresultaat bedraagt EUR 2,8 miljoen tegenover EUR 5,4 miljoen in 2005. Het relatief hoge nettoresultaat uit 2005 had vooral te maken met de boekwinsten op de gedesinvesteerde activiteiten.
* Door het nettoresultaat aan de algemene reserve toe te voegen, stijgt de solvabiliteit van 31,5% in 2005 naar 41% in 2006.
* De private brands scoren steeds beter, getuige de omzetstijging van 33,9% van Euretco Fashion Wholesale.

De jaaromzet van Euretco in 2006 is gestegen van ruim EUR 802 miljoen in 2005 naar ruim
EUR 814 miljoen. Dit is een toename van 1,5%. Uitgesplitst naar de drie sectoren geeft dit het volgende beeld:
 -------------------------------------------------------------- Omzet per branche (x EUR 1000) Sector      2006   2005   % Fashion en Wholesale  294.425   289.795   + 1,6 Sport      97.642   91.090   + 7,2 Wonen     411.392   405.282   + 1,5 Overig     10.779   16.207 -------------------------------------------------------------- Totaal focusactiviteiten 814.238   802.374   + 1,5 
Oud op oud is de omzetontwikkeling van onze fashion-, wonen- en sportactiviteiten +5,2%.


Succes in alle branches

Euretco Fashion - toont lef
De modebranche had in 2006 te maken met extreme weerswisselingen. Dit had zijn invloed op de verkopen, vooral in het derde kwartaal. Euretco Fashion realiseerde in 2006 een autonome omzetstijging van 3,1%. Dit is vrijwel conform de marktontwikkeling van de voor Euretco Fashion qua omzet belangrijkste segmenten, namelijk herenmode (Mitex: +4,2%) en damesmode (Mitex: +2,9%). Bij Euretco Fashion zijn eind 2006 644 ondernemers aangesloten met 956 winkels. Met de campagne `Euretco Fashion toont LEF' heeft de businessunit stevig ingezet voor de komende jaren.

De voorzichtigheid van aangesloten ondernemers vlak na de recessie is afgeworpen. Een belangrijk signaal is dat de zelfstandig ondernemers steeds nauwer de samenwerking met Euretco aangaan. De private labels leveren een positieve bijdrage aan het rendement van de ondernemers. De winkelformule LinCHrie wist in 2006 een autonome groei van de winkelomzet te realiseren van 10,3%.Ten opzichte van de markt (Mitex: +8%) is dit hoog te noemen. Met twee nieuwe vestigingen is LinCHrie in 2006 uitgebreid tot 37 winkels.

Euretco Fashion zal in 2007 haar positie verder versterken. Met de ontwikkeling van multibrandconcepten wordt ingespeeld op de opkomst van conceptstores. Private labels worden meer en meer met een strategische doelstelling ontwikkeld. Krachtenbundeling, onderscheidend vermogen en rentabiliteit staan hierin centraal.

Euretco Fashion Wholesale - groeit verder
Na de succesvolle jaren 2004 en 2005 heeft Euretco Fashion Wholesale haar positie in 2006 wederom verder versterkt. De grootste groei vond plaats bij de private brands in het kinder- en babysegment. LCKR groeide met maar liefst 37% ten opzichte van 2005. Babyface realiseerde zelfs een toename van 63%. Een duidelijke en onderscheidende identiteit en het feit dat Babyface en LCKR meer leveringen per seizoen kennen, zijn duidelijk twee van de succesfactoren van deze merken. Consumenten willen steeds iets nieuws en hierop speelt Euretco Fashion Wholesale met deze merken goed in. De afnemers van Babyface en LCKR, waarvan inmiddels zo'n 60% zich in het buitenland bevindt, zijn zeer tevreden over de doorverkoop. De bij Euretco aangesloten ondernemers genieten door een extra scherpe calculatie en exclusiviteit in hun verzorgingsgebied extra voordeel. Ondertussen wordt de samenwerking met overige private label-klanten op heren-, dames- en kindermodegebied krachtig gecontinueerd. Verdere versterking van de prijs/kwaliteit-verhouding en verhoging van doorverkoopcijfers zijn hier de focus. In nauwe samenwerking met Euretco Sport is het label Stuf Kids ontwikkeld. Het betreft een kidscollectie die vermarkt wordt onder SPORT 2000-ondernemers. De eerste uitlevering heeft begin 2007 plaatsgevonden. Ook de orderportefeuille zomer 2007 bewijst dat Euretco Fashion Wholesale nog lang niet op haar top zit. De groeipotentie ligt vooral op internationaal vlak. Daar groeien vooral de Euretco-merken Babyface en LCKR het hardst. Deze merken worden via agenten inmiddels in een tiental Europese landen verkocht.


Euretco Wonen - van meer naar beter
De economie en het lage consumentenvertrouwen hielden gedurende een groot deel van 2005 de bestedingen nog tegen, maar in 2006 kwam de omzet goed op gang. Het feit dat de aangesloten ondernemers n Euretco Wonen hiervan onmiddellijk profiteerden, bevestigt dat Euretco Wonen een krachtige positie heeft in de markt. Met `van mr naar bter' geeft Euretco Wonen weer wat de primaire focus is in de komende jaren: een verdere professionalisering van alle activiteiten, waardoor bestaand succes voor aangesloten ondernemers n Euretco Wonen ook in de toekomst gewaarborgd is.
Euretco Wonen realiseerde oud op oud in 2006 een omzetgroei van 6,4%. Deze groei is fors te noemen, afgezet tegen de ontwikkeling van de totale woninginrichtingbranche. Volgens het CBW groeide de woninginrichtingbranche in 2006 met 4,4%. Dit groeipercentage is tot stand gekomen in een nog sterk fluctuerend jaar.
Het totaal aantal aangesloten ondernemers en franchisenemers lag op 672 aan het eind van 2006. Deze ondernemers vertegenwoordigden 813 winkels.

De trend van schaalvergroting bij wonenondernemingen ziet Euretco Wonen ook bij de bij haar aangesloten ondernemers. Deze schaalvergroting en de toenemende professionaliteit van ondernemers veroorzaken een verschuiving in de rolverdeling in de verschillende samenwerkingsverbanden. Op verzoek van ondernemers gaat Euretco Wonen in veel gevallen steviger de regie voeren. De winkelformules Decorette, Vivante, Profijt Meubel en Superkeukens (de laatste twee zijn onderdeel van IMG) ontwikkelen zich goed. Hun omzetontwikkeling ligt boven het niveau van de markt en ook de ondernemerstevredenheid is bovengemiddeld. De Decorette-formule, die in 2005 volledig geactualiseerd is, acteerde in 2006 als hoofdsponsor van het programma Woon en Klus Magazine en breidde uit met acht nieuwe vestigingen. De autonome groei van de omzet in de Decorette-winkels bedroeg in 2006 7,9%. Dit groeipercentage is hoog te noemen wanneer we het afzetten tegen de marktontwikkeling in het woningtextielsegment (CBW: +2,2%).
Voor 2007 luidt de verwachting dat verdere professionalisering van Euretco Wonen zal leiden tot nog betere resultaten.

Euretco Sport - voortdurend in beweging
De sportmarkt kende in 2006 volgens Mitex een flinke groei van 7%. De ontwikkeling varieerde echter per segment. Het hardwaren segment had met 4,8% de meest bescheiden groei. De sportmode, sinds enkele jaren het meest omvangrijke segment in de sportbranche, steeg met 6,2%. De grootste groei vond echter plaats in het segment sportschoenen en wel met 7,2%. De in 2006 door Euretco Sport gerealiseerde omzet is ten opzichte van 2005 met 7,2% gegroeid. Oud op oud lag de groei op 7%, wat marktconform te noemen is. Hierbij moet opgemerkt worden dat de formules SPORT 2000 en Runnersworld royaal boven de markgroei uitkwamen. Het aantal aangesloten sportondernemers bedroeg eind 2006 240 met 295 winkels. In de door formules gedomineerde sportmarkt ligt ook bij Euretco Sport de nadruk op samenwerking. Binnen deze samenwerkingsverbanden is Euretco Sport voortdurend in beweging om de binding met en positie van aangesloten ondernemers verder te versterken. Dat de relatie met de achterban verder verstevigd is, bleek uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van Euretco. De relatie met Euretco Sport werd nog hoger gewaardeerd dan in andere jaren al het geval was.

Het samenwerkingsverband SPORT 2000 scoorde een autonome omzetgroei in de winkels van maar liefst 12,3%, mr dan 5% boven de marktgroei. Op het gebied van private labels zijn in 2006 in samenwerking met SPORT 2000 International de doelstellingen ruimschoots gerealiseerd. Deze activiteiten zijn relatief nog bescheiden van omvang, maar groeien hard zowel in omvang als in waardering van de ondernemers.


De integratie van Helderman Sport is intussen volledig afgerond, met als gevolg 35 hard franchise SPORT 2000-winkels. De autonome winkelomzetontwikkeling van SPORT 2000 franchise bedroeg in 2006 +11,3%.
Het succes van SPORT 2000 was in 2006 wederom tastbaar, zowel door de bovengemiddelde ontwikkeling van de aangesloten vestigingen als door de tweede verkiezing op rij van SPORT 2000 tot Beste Sportwinkelformule van Nederland. Een grootschalig onderzoek onder 55.000 consumenten wees dit uit. Op deze verkiezing kunnen de aangesloten ondernemers en Euretco Sport met recht trots zijn. Het is per slot van rekening moeilijk de beste te worden, maar nog moeilijker de beste te blijven. SPORT 2000 Sportpaleis uit Almere werd SPORT 2000- ondernemer van het jaar 2006. In de markt running & walking heeft Runnersworld haar positie met twee vestigingen uitgebreid tot 21 winkels. Deze in 2005 vernieuwde formule acteert in een belangrijke nichemarkt. Runnersworld scoorde in 2006 met een autonome groei van de winkelomzet van 11% beduidend beter dan de marktontwikkeling en wordt in 2007 verder uitgerold.

Verwachtingen 2007
Voor 2007 zijn de economische vooruitzichten zonder meer positief te noemen. Ook de Euretco-ondernemers verwachten in 2007 verdere groei van de omzet.

Al met al is de conclusie gerechtvaardigd dat Euretco succesvol is in alle branches waarin zij actief is. Mede ingegeven door alle commercile initiatieven, maar ook verdere verbetering van de marktomstandigheden is Euretco positief over de verdere omzet- en winstverbeteringen in 2007.

---------- EINDE BERICHT ------------

Profielschets Euretco BV

Als retailservice-organisatie werkt Euretco met ruim 1.500 ondernemers en franchisenemers samen. Gezamenlijk staat Euretco voor bijna 2.100 winkels en een kleine EUR 2 miljard consumentenomzet in mode, wonen en sport. Bekende formules zijn onder meer: SPORT 2000, Runnersworld, LinCHrie, Duimeland, Decorette en Topform. Succesvolle private brands in het baby- en kindersegment zijn: Babyface en LCKR. De kracht van Euretco ligt in de bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, hetzij door het versterken van (franchise)formules, hetzij door dienstverlening aan zelfstandig ondernemers. Inkoopkrachtbundeling, centraal betalingsverkeer, gezamenlijke promoties, logistieke expertise, benchmarking, automatisering, private branding; allerlei vormen van dienstverlening die Euretco de zelfstandig ondernemers en franchisenemers aanbiedt. Met circa 270 medewerkers staat Euretco dagelijks voor hen klaar.


Deel: ' Goed jaarresultaat Euretco '
Lees ook