Cito

Goede beoordeling van Cotan voor Toelatingstoets

Persbericht 12 september

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (Cotan) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft onlangs de Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs beoordeeld. De Toelatingstoets heeft deze beoordeling glansrijk doorstaan en is door de Cotan positief beoordeeld. Naar het oordeel van de Cotan zijn de toetsen gebaseerd op uitgebreid en kwalitatief hoogstaand vooronderzoek.
De Toelatingstoets maakt deel uit van het Volg- en adviessysteem voor de eerste fase van het voortgezet onderwijs van de Citogroep.

Vmbo-scholen die leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs aanbieden ontvangen daarvoor extra subsidie. Dit soort onderwijs is bestemd voor leerlingen met leerachterstanden. Met de Toelatingstoets kunnen scholen op eenvoudige wijze die leerachterstanden vaststellen.

Er zijn speciale commissies die beoordelen of een leerling die het vmbo instroomt, mag worden toegelaten tot leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. De leerling moet daarvoor een leerachterstand hebben van anderhalf jaar of meer voor minstens twee van de vakken inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Om dit aan te tonen mogen in de toekomst alleen toetsen gebruikt worden die positief beoordeeld zijn door de Cotan.

De Toelatingstoets voor leerwegondersteunend en praktijkonderwijs is de eerste toets in Nederland die speciaal ontworpen is om voor alle voorgeschreven vakken op eenvoudige wijze leerachterstanden vast te stellen. Het is ook de enige toets die op alle relevante punten positief beoordeeld is door de Cotan.

Volg- en adviessysteem voor de eerste fase VO

Het is belangrijk dat leerlingen een leertraject volgen dat aansluit bij hun capaciteiten. Dat bevordert de motivatie en daarmee het schoolsucces. Een juiste keuze voorkomt teleurstelling bij leerling en ouders. Met het Volg- en adviessysteem voor de eerste fase van het voortgezet onderwijs van de Citogroep kunnen scholen de ontwikkeling van elke leerling op de voet volgen. Zij kunnen tijdig bijsturen en waar nodig extra begeleiding bieden. Bovendien levert het Volg- en adviessysteem de onderbouwing voor een passend advies aan leerlingen en ouders voor het vervolgtraject in de tweede fase. Het Volg- en adviessysteem bestaat vooralsnog uit een Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, een Entreetoets voor vmbo en havo/vwo en Adviestoetsen voor vmbo. Bij alle toetsen is er een scorings- en rapportageservice.

Zoekwoorden:

Deel: ' Goede beoordeling van Cotan voor Toelatingstoets '
Lees ook