Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Goede CAO-afspraken bij Veronica

Gisteren 10 juni zijn de vakbonden en Veronica het eens geworden over een nieuwe CAO. De CAO geldt voor een jaar, tot 1 juli 2003.

De belangrijkste afspraken zijn:

Nieuw loongebouw
Met ingang van 1 juli 2002 wordt er een nieuw loongebouw ingevoerd. Bijna alle medewerkers ondervinden hier voordeel van. Voor velen stijgt het maximumsalaris in de schaal. Dit heeft voor 5 medewerkers direct positief effect, hun salaris stijgt meteen als gevolg van de nieuwe salarisstructuur. De invoering van de nieuwe salarisstructuur is een gevolg van eerdere CAO afspraken.

Salaris
De salarissen worden per 1 juli 2002 met 3,0% verhoogd. De eindejaarsuitkering wordt met 1% verhoogd naar 5,5% vanaf december 2003. Daarnaast betaalt Veronica eenmalig 2,5% van het jaarsalaris per 1 juni 2003.

Bijzonder Verlof
In de CAO worden adoptie-, calamiteiten-, zorg- en palliatief verlof opgenomen. Het betaalde verlof zal door de werkgever tot 100% worden aangevuld.

Commissies voor a-la-carte en werktijden
Veronica wil serieus werk maken van een
arbeidsvoorwaardenkeuze-menu. Er komt een commissie waarin ook de ondernemingsraad zitting heeft, die een regeling gaat opstellen voor een a-la-carte-model. Bij de volgende CAO-onderhandelingen kan de regeling onderdeel worden van de CAO. Ook zal een commissie gaan beoordelen of het mogelijk is om met flexibele arbeidstijden te gaan werken. Bijvoorbeeld 4x9 uur of met een vaste vrije dag eens in de twee weken.

CNV Media is tevreden over de gemaakte afspraken en legt ze met een positief advies aan u de leden voor. Leden kunnen met hun stemformulier tot uiterlijk uiterlijk 16 juni aangeven of ze met het akkoord instemmen.

Vragen?? Bel of mail bestuurder Harm Haverkamp, tel: 035-6773907. Email: h.haverkamp@cnvdibo.nl

Hilversum, 11 juni 2002.

Zoekwoorden:

Deel: ' Goede CAO-afspraken bij Veronica '
Lees ook