Gemeente Etten-Leur

Goede deelname aan inzamelactie zwerfasbest

Onlangs is er in Etten-Leur een inzamelactie gehouden voor het zogeheten zwerfasbest bij agrarische bedrijven. Deze actie is bedoeld om de aanwezige losliggende en overbodige asbestmaterialen bij deze bedrijven in één keer goed af te voeren. De actie is een initiatief van ZLTO, provincie Noord-Brabant en Afvalsturing Noord-Brabant en vindt deze maand in de gehele provincie plaats. Verspreid over Noord-Brabant doen er zo'n 3500 agrariërs mee. In Etten-Leur hebben ongeveer negentig agrarische bedrijven deelgenomen aan deze asbestinzameling. De agrariërs hebben samen 137 big-bags met bijbehorende beveiligingsattributen ingekocht voor het opruimen van het aanwezige asbest. De gevulde big-bags zijn naar een inleverterrein gebracht op het bedrijventerrein Vosdonk, van waar het materiaal in containers is afgevoerd naar de gewestelijke stortplaats te Zevenbergen. Afgaande op het gemiddelde gewicht van zo'n 600 kilo per big-bag, bedraagt de totale inzamelhoeveelheid in Etten-Leur ruim 82.000 kilo. Het provinciale resultaat zal uitkomen op ongeveer vier miljoen kilo aan zwerfasbest. Een uitstekend resultaat!

Zoekwoorden:

Deel: ' Goede deelname aan inzamelactie zwerfasbest Etten Leur '
Lees ook