DE LOTTO / SENS / BGL

Goede doelen grote verliezers NMa besluit

Persbericht inzake Fusie Staatsloterij, De Lotto en BankGiroLoterij

's-Hertogenbosch 13 oktober 1999

Goede doelen grote verliezers:
NMa-besluit kost tientallen miljoenen guldens

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de voorgenomen fusie tussen de Staatsloterij, De Lotto en de BankGiroLoterij afgekeurd. Dit besluit wordt door de drie loterijen betreurd want de goede doelen lopen hierdoor tientallen miljoenen guldens op jaarbasis mis.

De drie loterijen delen de conclusie van de NMa niet. De werking van de kansspelmarkt wordt immers in belangrijke mate bepaald door de wettelijke kaders waarbinnen een loterij mag opereren. Aan die wettelijke kaders zal als gevolg van de fusie niets veranderen waardoor er geen oneerlijke concurrentie ten nadele van consumenten kan ontstaan.

Als de fusie wel doorgang zou vinden, kan door een grotere efficiency op korte termijn fors worden bespaard. En die besparing zou ten goede kunnen komen aan de goede doelen.

De Staatsloterij, De Lotto en de BankGiroloterij zijn dan ook van mening dat met het besluit van de NMa het algemeen nut niet wordt gediend.

Langere termijn: goede doelen lopen gevaar
Eveneens betreurenswaardig is dat het negatieve besluit van de NMa geen rekening houdt met de nabije toekomst. De Nederlandse kansspelmarkt wordt in toenemende mate bedreigd door illegale en/of buitenlandse loterijen die bijvoorbeeld via Internet weten door te dringen tot in de huiskamer van de Nederlandse consument, deze loterijen dragen immers geen geld af aan Nederlandse beneficianten. Met de krachtenbundeling van de drie loterijorganisaties wordt beoogd deze bedreiging te weerstaan.

In 1998 hebben de drie organisaties gezamenlijk een omzet van 1,7 miljard gerealiseerd, daarvan werd ruim 500 miljoen gulden uitgekeerd aan goede doelen.

Vervolg
De Integratiecommissie Fusie Loterijen komt binnenkort bijeen om zich te beraden op deze situatie.

Voor verdere informatie:
dhr. mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, voorzitter van de Integratiecommissie Fusie Loterijen. Hij is telefonisch bereikbaar op 073 - 61 55 300.

13 okt 99 15:02

Deel: ' Goede doelen verliezers NMa besluit fusie loterijen '
Lees ook