Ingezonden persbericht


Uitnodiging aan de pers
Goede informatiebeveiliging bespaart miljarden!

Workshop e-Government illustreert voortrekkersrol Logica bij informatiebeveiliging

datum : dinsdag 11 september 2001
tijd : 11.45 uur (lunch); 12.15 - 14.30 uur (workshop) plaats : Media Plaza, Jaarbeurs, Utrecht

De directe schade die burgers en bedrijfsleven lijden door falende bescherming van elektronische informatieverwerking is nauwelijks te schatten. Maar de gevolgschade is nog onduidelijker. Want hoe kun je verlies van vertrouwen kwantificeren? Is privacy in geld uit te drukken als deze bedreigd wordt of zelfs geschonden is? Welke onderdelen van e-Business zijn vertraagd, onmogelijk geworden of foutgelopen door een storing, fraude of aanval?

Het is duidelijk dat ook de overheid gebaat is bij een optimale bescherming van haar elektronische informatie. Al dertig jaar rekent Logica het onder andere tot haar taak uitgebreide bescherming te bieden tegen de gevaren die informatiestromen en bedrijfsprocessen bedreigen. De informatiebeveiliging mag geen zwakke plekken vertonen en moet zich over alle relevante processen binnen de organisatie (en zover mogelijk daarbuiten) uitstrekken.

In de workshop gaan we uitgebreid in op het noodzakelijke e-Government beleid. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wil Logica 'always a step ahead' zijn bij beveiliging, niet alleen techno-logisch, maar ook bij de organisatie van het werk, de controlemomenten en de uitwijk-procedures bij onverwachte of geplande onderbrekingen van de dienstverlening.

Deskundige sprekers zullen tijdens deze workshop e-Government inleidingen verzorgen en praktijkervaringen presenteren.

Programma
11.30 uur Ontvangst.
11.45 uur Lunch.
12.15 uur Welkom en inleiding, door Henk Stout, divisiedirecteur Overheid van Logica. Logica (www.logica.nl) helpt vooraanstaande organisaties wereldwijd bij het bereiken van hun doelstellingen door middel van het innovatieve gebruik van informatietechnologie. Een korte kennismaking met Logica's strategie en visie.

12.25 uur e-Government en 'webtrust', door Wim Bens, directeur Media Plaza. Waar staan we en waar gaan we heen met e-Government? Wat zijn onze mogelijkheden en kansen? Een demonstratie over e-Government door het onafhankelijke Media Plaza (www.mediaplaza.nl), de e-Business marketplace van Nederland.

12.45 uur Bescherming van overheidsinformatie, door Peter Kienhuis, business consultant Logica . Hoe kijkt Logica aan tegen informatiebeveiliging? Hoe wordt hiermee omgegaan? Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van informatietechnologie? Logica's integrale aanpak laat zien welke voordelen te halen zijn uit e-Government. Met andere woorden: de markt een stap voor zijn.

13.05 uur Project 'Loket aan Huis' gemeente Delft, door Cor Franke, adjunct-directeur Lisv. December 2000 is het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) in de gemeente Delft de eerste pilot gestart van het project 'Loket aan Huis' (www.loketaanhuis.nl). De beweegredenen, oplossingen en resultaten komen uitgebreid aan de orde. Lisv is de opdrachtgever van alle uitkeringsinstanties voor werknemersverzekeringen in Nederland.

13.25 uur Vragen en antwoorden.
13.40 uur Hands-on training.
13.55 uur Interviews.
14.30 uur Einde persworkshop.

Antwoordformulier Persworkshop Logica

Wilt u vóór 8 september 2001 reageren door dit formulier te faxen naar ons PR-adviesbureau:

Sterk Werk Communicatie BV
T.a.v. Aad Jan Roos
Faxnr.: (010) 456 28 68

U kunt ook bellen (010 456 78 49) of e-mailen (aadjan.roos@sterkwerk.nl)

Naam:
Publicatie:
Tel.nr.:
E-mail:
 zal deelnemen aan de persworkshop e-Government op dinsdag 11 september 2001.  is verhinderd deel te nemen aan de persworkshop, o maar stelt toezending van documentatie over e-Government wel op prijs.  wenst interviews met:

O Henk Stout (Logica)
O Wim Bens (Media Plaza)
O Peter Kienhuis (Logica)
O Cor Franke (Lisv)

dinsdag 11 september 2001, 11.45 - 14.30 uur Media Plaza, Jaarbeurs (boven Margriethal), Utrecht

De Jaarbeurs is met de auto en per openbaar vervoer makkelijk te bereiken. Komt u met de auto, dan ontvangt u na afloop van de bijeenkomst een gratis uitrijkaart. Een routebeschrijving vindt u op de website van Media Plaza:www.mediaplaza.nl

Deel: ' Goede informatiebeveiliging bespaart miljarden '
Lees ook