Politie Hollands Midden

Datum: 27 januari 2003


Goede resultaten regionale aanpak vuurwerk Politie Hollands Midden
25 aanhoudingen en ruim 2800 kilogram vuurwerk inbeslaggenomen

De vuurwerkonderzoeken en -controles die Politie Hollands Midden eind vorig jaar deed, hebben goede resultaten opgeleverd. Praktisch alle verkooppunten van vuurwerk voldeden aan de strenge veiligheidseisen. De politie verwees meer jongeren door naar Bureau HALT en bij onderzoeken en controles werd meer vuurwerk in beslag genomen en vernietigd.

Op drie manieren zijn medewerkers van Politie Hollands Midden in de laatste weken van 2002 met de regelgeving rond vuurwerk bezig geweest. Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar de invoer en handel in verboden vuurwerk. De opslag en verkoop van in Nederland toegestaan vuurwerk is gecontroleerd en in de dorpen en wijken trad de politie op tegen overlast door het afsteken van vuurwerk.

onderzoeken
Politie Hollands Midden nam in totaal 2835 kg vuurwerk in beslag. De vorige jaarwisseling was dit 500 kilo. Dit grote verschil wordt verklaart door twee zaken waarbij het om grote hoeveelheden vuurwerk ging. Al in oktober vorig jaar arresteerde de politie een 47-jarige Gouwenaar die in een leegstaande woning in de polder meer dan 1300 kilogram vuurwerk had opgeslagen. Hoewel het hier consumentenvuurwerk betrof dat weliswaar in Nederland is toegestaan, had de man geen vergunning en was de opslag volstrekt onveilig. Behalve het onderzoeken van informatie over handel in vuurwerk binnen de regio, nam Politie Hollands Midden ook deel aan een interregionaal team dat in de grensstreek met Belgii controles deed op transporten van in Nederland verboden vuurwerk. Begin november hield dit team een 32-jarige man uit Waddinxveen aan die 500 kg verboden vuurwerk Nederland binnenbracht. In totaal werden in de grensstreek 45 aanhoudingen verricht en haalde dit team 20.000 kilogrammen verboden vuurwerk bij elkaar. Al het inbeslaggenomen vuurwerk is vernietigd.

controles verkoop
In samenwerking met ambtenaren van de milieudienst of gemeentelijke ambtenaren werden alle verkooppunten van vuurwerk in de regio gecontroleerd. Sinds de vuurwerkramp in Enschede gelden zowel voor opslagruimten als voor verkoopruimten strenge wettelijke eisen. Slechts drie maal maakte een milieuhandhavingsteam proces-verbaal op omdat vuurwerk niet veilig was opgeslagen. Omdat de voorraadbunker vol was, sloegen de betreffende verkopers vuurwerk tijdelijk op in een schuurtje of bestelbusje.


controles overlast

Zo'n 250 jongeren, 75 meer dan het jaar ervoor, werden in verband met het voortijdig afsteken van vuurwerk of het plegen van vernielingen met vuurwerk voor een alternatieve straf doorverwezen naar het HALT-bureau. Alleen minderjarigen die voor het eerst een overtreding plegen, komen voor een alternatieve straf in aanmerking. De meesten moesten na de jaarwisseling de handen uit de mouwen steken bij het opruimen van vuurwerkresten. 25 raddraaiers kwamen, rf omdat zij meerderjarig waren, rf omdat zij al eens een alternatieve straf hadden gekregen, niet voor een alternatieve straf in aanmerking. Zij ontvingen na hun aanhouding een boete of moesten voor de rechter komen. In Leiden nam het vuurwerkteam bij verschillende jongeren opgeteld 40 zeer gevaarlijke vuurpijlen, zogeheten lawinepijlen, in beslag.
In de regio Hollands Midden reageerde de politie in december 1400 keer op meldingen van overlast door vuurwerk. In december 2001 lag dat aantal rond de 1550. De politie beseft dat de afname in dit aantal reacties op overlastmeldingen geen goede maatstaf is voor de daadwerkelijk door bewoners ervaren overlast. In Leiden-West zorgde de inzet voor politiebikers voor minder overlast door vuurwerk in dit stadsdeel.

Deel: ' Goede resultaten regionale aanpak vuurwerk Politie Hollands Midden '
Lees ook