Ingezonden persbericht

Productschap Vis

Rijswijk, 4 juni 2002

PERSBERICHT

Goede vangstvooruitzichten haring

Rijswijk,Volgens de visserijbiologen is het verantwoord de hoeveelheid Noordzee haring die volgend jaar gevangen mag worden met ongeveer 60% te verhogen. Dit jaar bedraagt de totale toegestane vangsthoeveelheid 265.000 ton. Dit zou volgend jaar 450.000 ton kunnen worden. Ook de vooruitzichten voor Atlanto haring en blauwe wijting zijn gunstig.

Het Productschap Vis is verheugd over de vangstadviezen van de visserijbiologen. De adviezen komen overeen met de ervaringen van de schippers op zee. Het haringbestand toont al enige jaren een stijgende lijn en is op dit moment zeer gezond. De haring vormt een goed voorbeeld van een duurzaam beheerd visbestand. Een aanzienlijke toename van de vangstquota voor 2003 ligt volgens het productschap voor de hand. De Nederlandse haringsector kan de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Naast de Noordzee haring hebben de biologen ook adviezen gegeven voor de Atlanto haring en de blauwe wijting. De Atlanto haring wordt gevangen in de wateren tussen Noorwegen en IJsland. Atlanto haring (en blauwe wijting) wordt gevangen door de Nederlandse pelagische vriestrawlervloot. Zowel de omvang van het bestand als de visserijsterfte voldoen aan de zogenoemde voorzorgsgrenzen van duurzaam beheer.

De blauwe wijting heeft een enorm verspreidingsgebied. Tot op heden vormt de visserij op blauwe wijting een ongereguleerde visserij. Onlangs zijn de belangrijkste partijen een beheersplan overeengekomen. De Europese Unie, Noorwegen, IJsland en de Faeroer eilanden hebben afspraken gemaakt om een einde te maken aan de ongebreidelde visserij op blauw wijting. De Europese Unie is hierin het verst gegaan en heeft als eerste partij, al sinds 1999, haar vissers (eenzijdig) vangstbeperkingen opgelegd.

---
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Banning 070 3369 624.

Productschap Vis
Postbus 72
2280 AB Rijswijk

Deel: ' Goede vangstvooruitzichten haring '
Lees ook