Gemeente Ede

Goedgekeurd bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 2 augustus 2001 t/m 12 september 2001 het onderstaande goedgekeurde bestemmingsplan ter in­ zage ligt:

Bestemmingsplan Bennekom Centrum omgeving Brinkstraat-Bakkerstraat

Dit plan voorziet in de mogelijkheid om een appartementengebouw (drie woningen) te realiseren op de hoek Brinkstraat-Bakkerstraat te Bennekom.

Op 2 juli 2001 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland dit bestemmingsplan goedgekeurd. Er zijn geen bedenkingen bij Gedeputeerde Staten ingediend.

Dit goedgekeurde bestemmingsplan alsmede het goedkeuringsbesluit liggen ter visie bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu in het stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Een beroepschrift kan worden gezonden aan de Raad van State indien:


- tijdig bij Gedeputeerde Staten een bedenking kenbaar is gemaakt.
- overtuigend aangetoond kan worden dat men redelijkerwijs niet in de gelegenheid is geweest om tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten kenbaar te maken.

Het beroepschrift moet binnen de beroepstermijn worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn begint op 2 augustus 2001 en eindigt op 12 september 2001. Na deze termijn van zes weken wordt het goedkeuringsbesluit onherroepelijk, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Ede, 1 augustus 2001

Deel: ' Goedgekeurd bestemmingsplan Ede ter inzage '
Lees ook