Diensten voor aanbieders van consumentenproducten en diensten

Het Keurmerkinstituut beheert diverse keurmerken voor consumentenproducten en diensten. Begin 1999 is het nieuwe keurmerk "Goedgekeurd Keurmerkinstituut" in de plaats gekomen van de keurmerken "Goedgekeurd, Ned. Vereniging van Huisvrouwen" en "Goedmerk". Het Keurmerkinstituut beschikt daarnaast over licenties voor het uitgeven van de keurmerken "Milieukeur" en "Komo Keur".

Een aanbieder van een product of dienst kan een van deze keurmerken aanvragen. Na een oriënterend overleg brengt het Keurmerkinstituut een vrijblijvende offerte uit voor het uitvoeren van een keuringsonderzoek. Elke keuring vindt plaats op basis van een eisenpakket dat is opgesteld in overleg met betrokken partijen. Als er nog geen eisenpakket beschikbaar is, wordt dit eerst ontwikkeld; de eisen moeten in overeenstemming zijn met de Uitgangspunten en algemene eisen die het Keurmerkinstituut hiervoor hanteert. Een breed samengesteld adviescollege van het Keurmerkinstituut, de Commissie Certificatiezaken, ziet erop toe dat de eisenpakketten op zorgvuldige wijze tot stand komen.

Keuringsonderzoek

De opzet van het keuringsonderzoek hangt sterk af van het product of de dienst waarom het gaat. Als laboratoriumonderzoek nodig is, schakelt het Keurmerkinstituut daarvoor erkende laboratoria in. Soms wordt ook praktijkonderzoek uitgevoerd; hiervoor beschikt het instituut over een eigen gebruikerspanel van meer dan honderd huishoudens. Aan het einde van het keuringsonderzoek worden de resultaten vergeleken met de keuringseisen. Als het product of de dienst aan alle eisen voldoet, wordt een certificaat uitgereikt, op grond waarvan de aanvrager het keurmerk mag voeren. De aanvrager, die nu keurmerkhouder heet, sluit een overeenkomst met het Keurmerkinstituut, waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd. Voor het voeren van het keurmerk is een omzetafhankelijke jaarlijkse bijdrage verschuldigd. De geldigheidsduur van het certificaat is in de meeste gevallen twee jaar; daarna vindt controle plaats. Ook tussentijdse controles kunnen plaats vinden, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van consumenten.

Publiciteit

Het Keurmerkinstituut vermeldt alle goedgekeurde producten en diensten op zijn informatieve, goedbezochte website. Alle keurmerkhouders hebben het recht een gastpagina op deze website te vullen, waar nadere informatie over het bedrijf en de goedgekeurde producten/diensten is te vinden. Het Keurmerkinstituut werkt samen met verschillende andere organisaties die onafhankelijke informatie verstrekken aan consumenten. Ook deze organisaties verwijzen waar mogelijk naar producten en diensten die van een keurmerk zijn voorzien.

Naast de merkspecifieke informatie over goedgekeurde producten/diensten geeft het Keurmerkinstituut regelmatig persberichten uit met nuttige informatie over producten/diensten die onder het keurmerk vallen. Mede door de onafhankelijke status van het Keurmerkinstituut worden deze berichten veelvuldig overgenomen in de media (dagbladen, huis-aan-huis-bladen, e.d.). Ook los van zijn keurmerk is het Keurmerkinstituut regelmatig in het nieuws als deskundige organisatie op het gebied van kwaliteit voor de consument. Dit varieert van kennis over keurmerken in het algemeen, tot kennis over de veiligheid van publieksaccommodaties (speeltuinen, zwemgelegenheden, sportaccommodaties, kinderopvang).

Deel: ' "Goedgekeurd Keurmerkinstituut" vervangt oude keurmerken '
Lees ook