Provincie Drenthe

GS-besluiten d.d. 9 oktober 2001

Assen, 9 oktober 2001
Persberichtnummer 01-096Goedkeuring bestemmingsplan De Haven in Annen

GS hebben het bestemmingsplan Annen-De Haven van de gemeente Aa en Hunze goedgekeurd. Het gaat om de bouw van 13 woningen, uitbreiding van het drinkwaterstation van Waterleidingmaatschappij Drenthe, de bouw van een binnenmanege, de bouw van een opslagloods voor de landbouwwerktuigenvereniging en de uitbreiding van een aannemersbedrijf. Hiermee geeft de gemeente Aa en Hunze goede ruimtelijke invulling aan het bestemmingsplan De Haven. GS hebben de bedenkingen die tegen het plan zijn ingediend, ongegrond verklaard. Eén van de bedenkingen was dat het aannemersbedrijf in het buitengebied is gevestigd. Dit is onjuist, omdat de contourlijn bij Annen in het POP is aangepast, zodat het plangebied Annen, De Haven beleidsmatig geen deel meer uitmaakt van het buitengebied. Een andere bedenking is tegen de opslagloods en spoelplaats voor landbouwwerktuigen. Hierbij wordt aangevoerd dat de uitvoering van het bouwplan in strijd is met gemaakte afspraken. GS geven aan niet te kunnen beoordelen of een privaatrechtelijke overeenkomst wel op de juiste wijze in acht is genomen. GS hebben alleen bevoegdheid om te oordelen over de bestemmingsplanprocedure.

Geld voor verdere ontwikkeling DrentsGoed

GS hebben opnieuw ingestemd met het verstrekken van geld uit het Leader+ fonds voor een Drents project. Ditmaal wordt een bedrag van 421.999 gulden (191.495 euro) beschikbaar gesteld voor het project DrentsGoed streekproducten. Dit bedrag is voldoende om 33 procent van de totale kosten te dekken.
Eerder hadden GS al een besluit genomen over provinciale cofinanciering van 123.665 gulden (56.117 euro) van het DrentsGoed-project. De Leaderbijdrage is bedoeld om de afzetmarkt en het aantal streekproducten te vergroten. De verwachting is dat de vereniging DrentsGoed Streekproducten na afloop van de projectperiode in 2004 krachtig genoeg is om zonder verdere financiële steun door te gaan. Het Drents-Friese Leadergebied en het gebied in Oost Drenthe brengen samen het bedrag bijeen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Goedkeuring bestemmingsplan De Haven in Annen '
Lees ook