Gemeente Westervoort

Bestemmingsplan Ganzenpoel

Burgemeester en wethouders van Westervoort maken ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake de 6e partiële herziening van het bestemmingsplan De Ganzenpoel -de bouw van een dubbele woning en twee vrijstaande woningen op een perceel aan de Linse Stege (voormalig manegeterrein)- onherroepelijk is geworden.

Bestemmingsplan Ganzenpoel

Burgemeester en wethouders van Westervoort maken ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake de 7e partiële herziening van het bestemmingsplan De Ganzenpoel -de definitieve huisvesting en de uitbreiding van het kindercentrum voor kinderopvang De Kangoeroe aan De Clossei 2- onherroepelijk is geworden.

Deel: ' Goedkeuring bestemmingsplan Ganzenpoel gemeente Westervoort '
Lees ook