Auto all risks verzekeren tegen een WA premie


APELDOORN, 20130626 -- Ondanks dat de autoverzekeraars vrijwel gelijke verzekeringsvoorwaarden hanteren, zijn er toch grote verschillen in de hoogte van de premie. Uit een onderzoek van Autoverzekering.nl blijkt dat een auto WA casco verzekerd kan worden tegen een premie van een WA verzekering.

Iedere automobilist kiest het liefst de meest uitgebreide verzekering voor de auto tegen de laagste prijs. Vaak wordt niet gekozen voor de WA casco dekking (= all risks) om geld te besparen. Door te kiezen voor de minder uitgebreide WA beperkt casco verzekering of WA verzekering kan er veel geld bespaard worden. Autoverzekering.nl vroeg zich af of de WA dekking altijd wel goedkoper is dan de meest uitgebreide WA Casco verzekering. Het blijkt dat de WA Casco verzekering maar liefst tot 52% goedkoper kan zijn dan de duurste WA verzekering.

Verschil in dekking tussen de WA verzekering en de WA Casco verzekering
De WA verzekering biedt uitsluitend de minimaal verplichte dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid. De WA Cascoverzekering dekt ook de eigen schade door een ongeval door schuld van de bestuurder van uw auto. Daarnaast bent u bijvoorbeeld ook verzekerd tegen brand, diefstal, vandalisme en ruitbreuk.

Om inzicht te krijgen heeft Autoverzekering.nl tientallen vergelijkingen verricht via haar berekeningsmodule. Uitgaande van verschillende automerken, leeftijden en waarde van auto’s is inzicht verkregen in de premieopbouw van de verschillende verzekeraars. Omdat de premies afhankelijk kunnen zijn van verschillen in verzekeringsvoorwaarden zijn geen namen van verzekeraars genoemd bij de vergelijkingen.

Auto WA casco verzekeren voor €25 per maand of WA voor €38 per maand
Bij het vergelijken van een Hyundai uit 2002 is het grootste verschil gevonden. De goedkoopste verzekeraar vroeg €25 per maand voor de WA Casco verzekering en de duurste verzekeraar vroeg voor dezelfde auto voor een WA verzekering €38 per maand. In 85% van de vergelijkingen kon de auto goedkoper WA Casco verzekerd worden in plaats van WA bij de duurste verzekeraar. Deze resultaten zijn gebaseerd op auto’s tot een cataloguswaarde van ongeveer €40.000.

Omslagpunt ongeveer bij €40.000
Bij auto’s vanaf ongeveer €40.000 is het in de meeste gevallen niet meer mogelijk om een WA Casco verzekering af te sluiten met een lagere premie dan de duurste WA verzekering. In de WA Casco premie voor deze prijsklasse auto’s drukt het cascogedeelte van de premie dat afhankelijk is van de cataloguswaarde te zwaar op de totale premie.

Door de premie voor de autoverzekering te vergelijken kunt u dus veel geld besparen en hoeft u niet te kiezen voor een uitgeklede dekking.


Deel: ' Goedkoopste auto all risks verzekering goedkoper dan duurste WA premie '
Lees ook