Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 024-3292378
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persbericht

Datum 18 maart 2003
Nummer persbericht C015

Goedkope startersleningen voor kopers

De gemeente Nijmegen gaat startende kopers op de woningmarkt helpen met goedkope startersleningen. Dit komt bovenop het voorstel om in de regio Arnhem-Nijmegen maatregelen te nemen voor starters op de sociale huurmarkt. Voor beide groepen is het moeilijk om aan een woning te komen.

Met de starterslening dicht de gemeente het gat tussen maximale hypotheek en de koopprijs van een woning. De gemeente maakt hiervoor gebruik van gelden die vrijkomen uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Dit fonds is opgericht na de verkoop van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de ABN-AMRO bank, drie jaar geleden. De komende maanden worden de voorwaarden voor zo'n startersregeling uitgewerkt.

Het college van burgemeester en wethouders gaat tevens samen met de woningbouwcorporaties onderzoeken of ze startende kopers kunnen helpen via Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE). Bij MGE worden woningen, bestaande of nieuwbouw, door corporaties onder de marktwaarde verkocht aan de starters. De eigenaar is verplicht de woning terug te verkopen aan de corporatie tegen een vastgestelde minimumprijs. De eventuele waardevermeerdering wordt gedeeld tussen de bewoner en de corporatie. Om deze woningen bij starters met een laag inkomen terecht te laten komen is een inkomenstoets noodzakelijk.
Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arian Kuil, doorkiesnummer
024-3292380


---
Alle informatie in dit bericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.

Deel: ' Goedkope startersleningen voor kopers in Nijmegen '
Lees ook