NMBS

21/12/01

Goedkope treinkaart voor korte afstanden

De Raad van Bestuur van de NMBS vergaderde op vrijdag 21 december 2001 onder het voorzitterschap van Michel Damar.

De Raad heeft ingestemd met de invoering vanaf 15 juni 2002 van een nieuwe kaart voor korte afstanden (maximum 9 km). Ze zal 5,40 euro (218 frank) kosten voor zes enkele ritten naar keuze: de klant vult eigenhandig, en alvorens in de trein te stappen, de datum en de stations van vertrek en bestemming in. Deze maatregel speelt heel concreet in op een verwachting die bij de cliënteel leeft om over een goedkoper tariefformule te beschikken voor korte trajecten.

De nieuwe treinkaart voor korte afstanden kan door gelijk wie worden gebruikt. Er zijn ook geen tijdsbeperkingen waarmee men moet rekening houden. Ze zal echter niet kunnen worden gebruikt binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar een volledige tarifaire integratie voor biljetten en rittenkaarten met de MIVB en binnenkort ook met De Lijn en TEC bestaat. Om de tariefstructuur te vereenvoudigen valt de commercialisering van de kaart voor korte afstanden bovendien samen met:

* de afschaffing van de agglomeratiekaarten van Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik;

* de afschaffing van de ozonkaart voor afstanden van 9 km of minder;
* een verlaging van de prijs van een ozonkaart voor afstanden tussen 10 en 14 km om een coherente prijsstructuur te behouden voor dit type kaart.

Dit nieuwe vervoersbewijs zal in de stations worden verkocht.

De Raad heeft ook beslist, op basis van een verslag opgesteld in overleg met het Raadgevend Comité voor de Gebruikers, het kabinet van de Minister van Mobiliteit en Vervoer en de Administratie van het vervoer over land, om met ingang van 16 juni 2002 de treindienst licht aan te passen.

Die maatregelen om het aanbod aan te passen aan de vraag bestaan onder meer uit de schrapping van een reeks treinen met de laagste bezettingsgraden. Het gaat om ongeveer 0,5% van het huidige aanbod. Dit maakt een verhoging van het aanbod mogelijk op momenten van de dag waarop een zeer grote vraag bestaat.

De Raad heeft bovendien zijn akkoord verleend aan volgende maatregelen die vanaf december 2001 ingaan:

* de heropening van een aantal stopplaatsen tijdens het weekend;
* de versnelling met 8 minuten van de Thalys Brussel-Luik;
* de versnelling met 6 minuten van de ICA-treinen Brussel-Luik;
* de inzet van bijkomende P-treinen tegen 200 km/h tussen Brussel en Luik (twee treinen in elke richting);

Die drie laatste punten worden mogelijk door de ingebruikneming van de hogesnelheidslijn tussen Leuven en Luik eind 2002.

De Raad heeft er tenslotte akte van genomen dat hem begin volgend jaar bijkomende rapporten zullen worden voorgelegd over verbeteringen van de treindienst, onder andere voor de lijnen Hasselt-Mol en Charleroi-Couvin.

In het kader van de aanleg van de noordelijke tak van het Belgische hogesnelheidsnet (Brussel -Amsterdam), heeft de Raad haar goedkeuring gegeven aan de werkzaamheden van burgerlijke bouwkunde in Brecht en Wuustwezel. Deze werkzaamheden werden opgedeeld en aanbesteed in twee loten en gaan 1,57 miljard en 1,58 miljard frank (resp. 39,09 en 39,16 miljoen euro) kosten. Deze twee belangrijke werven bestrijken iets meer dan 11 kilometer en lopen integraal langs de autostrade E19 Brussel - Amsterdam. Behalve de aanleg van de eigenlijke spoorbedding, moeten ook bijkomende werken worden uitgevoerd, zoals de bouw van veiligheidswanden en -bermen tussen de hogesnelheidslijn en de autostrade, de verplaatsing of de vernieuwing van de omliggende weginfrastructuur of de aanleg van een afwateringssysteem. De werken staan op het programma vanaf begin 2002 en zullen ongeveer 2 jaar duren.

De Raad van Bestuur heeft eveneens beslist een
sale-and-lease-back-operatie af te sluiten voor de hogesnelheidslijn tussen Lembeek en de Franse grens en voor de HST-terminal Brussel-Zuid. Deze operatie zal voor de NMBS 1,692 miljard frank (42 miljoen euro) financiële middelen genereren.

In februari 2000 werd een bestelling van 500 Shimms-wagens voor het transport van staalplaat ("coils") geplaatst voor een bedrag van 1,06 miljard frank (26,3 miljoen euro). De raad heeft nu beslist om gebruik te maken van een optie in het contract om een bijkomende bestelling te plaatsen van 200 wagens van hetzelfde type bij dezelfde firma. Dit vertegenwoordigt een bijkomende investering van 415,9 miljoen frank (10,3 miljoen euro).

© 2001 NMBS

Zoekwoorden:

Deel: ' Goedkope treinkaart voor korte afstanden in Belgie '
Lees ook