Gemeente Goes

Persbericht

8 november

Goes kiest architect voor nieuw theater

Het college van burgemeester en wethouders van Goes heeft architectengroep Duintjer B.V. uit Amsterdam opdracht verleend om de nieuwe schouwburg aan de Westwal te ontwerpen. De opdracht die de heer Joost Koldeweij, architect directeur van Duintjer krijgt, is het realiseren van een nieuw theater in combinatie met het pand Oosterbaan, Westwal 45, passend in de stedenbouwkundige omgeving, met behoud van een zo groot mogelijk deel van het gebouw.

In juli is de architectenkeuze Europees aanbesteed. Een Europese aanbesteding was nodig omdat het architectenhonorarium gezien de totale investering van 14 miljoen boven de daarvoor gestelde grens ligt. In de advertentie is gewezen op drie bijzondere criteria waaraan de architect moest voldoen: ervaring met het bouwen van schouwburgen, ervaring met het bouwen in een monumentale binnenstad en ervaring met bouwwerkzaamheden: met de combinatie renovatie van een historisch pand en nieuwbouw.

Uit negen schriftelijke aanmeldingen zijn vijf architecten geselecteerd voor een bureaupresentatie. Op 11 en 12 oktober jl. hebben de projectgroep schouwburg en de uit raadsleden bestaande begeleidingscommissie schouwburg werkbezoeken afgelegd. De geselecteerde architecten presenteerden hun visie op de Goese schouwburg in een theater dat zij al eerder hadden ontworpen. Op grond van deze vijf presentaties hebben projectgroep en begeleidingscommissie gezamenlijk architectengroep Duintjer aanbevolen aan het college van B en W. Inmiddels ligt er een conceptplan van aanpak dat erin voorziet dat de inwoners van Goes en omgeving vanaf het theaterseizoen 2002-2003 in Goes naar de schouwburg kunnen gaan.

Duintjer heeft zijn sporen verdiend in de culturele sector. Eerder tekende het bureau voor de (ver)bouw(ing) van theater 't Voorhuys in Emmeloord, de stadsschouwburg in Groningen en het cultuurcentrum Oosterpoort, eveneens in Groningen. Een andere specialiteit is bouwen voor de gezondheidszorg. Bureau Duintjer ontwierp onder meer het AMC in Amsterdam en het ziekenhuis De Baronie in Breda. Meer informatie over Duintjer is te vinden op internet (www.duintjer.nl)

Onderdeel van het programma van eisen is een bepaalde beeldverwachting. Het college vraagt om een markant gebouw met een culturele uitstraling en dus uitnodigend voor bezoekend publiek. Het gebouw dient in harmonie te zijn met de bestaande stedenbouwkundige omgeving. Ook het interieur moet duidelijk sfeer hebben. Het gebouw moet stijlvol zijn, maar ook warmte en intimiteit uitstralen, zodat bezoekers en artiesten zich er thuis voelen.

De nieuwe Goese schouwburg in enkele cijfers/ feiten/namen:

adres Westwal 45. Het gebouw Oosterbaan is ontworpen door F.G.C. Rothuizen in 1924 (geen jong monument, maar karakteristiek genoeg om te willen behouden)

een theater met ca. 475 stoelen

een toneel van 16 x 12 meter, excl zij en achtertoneel

een toneeltoren met een netto hoogte van 14 meter

uitstekende theatertechnische faciliteiten voor licht en geluid

een artiestenaccommodatie

ten minste twee multifunctionele ruimtes

mogelijkheid voor nevenactiviteiten
(presentaties, beursen, vergaderingen)

bruto vloeroppervlakte circa 3000 m²

foyer met horecavoorzieningen

overdekte laad- en losruimte

beoogde programmering nieuwe schouwburg
50 professionele voorstellingen

verantwoordelijk wethouder, de heer C.R.M.M. Linssen

voorzitter projectgroep schouwburg, de heer drs. J.W. Schipper

architect J.F. Koldeweij

projectmanager ir. P.K. Post

definitief ontwerp schouwburg juni 2000

start bouw, december 2000

ingebruikname, september 2002

Deel: ' Goes kiest architect voor nieuw theater '
Lees ook