Universiteit van Utrecht

Nieuws
Persberichten


30 november 1999

Gokverslaafden gebaat bij contact lotgenoten

Gokverslaafden en mensen uit hun omgeving hebben baat bij zelfhulp. Bij de Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers Nederland (AGOG), de grootste zelfhulporganisatie op het gebied van gokverslaving in Nederland, vinden deelnemers (h)erkenning en ondersteuning. Niet alleen weten gokkers af te rekenen met hun verslaving, ook de kwaliteit van hun leven neemt toe. Doordat partners, ouders en andere direct betrokkenen samen met de gokker bij de AGOG terecht kunnen, helpt de omgeving de verslaafde bij het gokvrij worden en kunnen beschadigde (gezins)relaties zich weer herstellen.

Deze punten komen naar voren in het onderzoek `Door het lot verbonden', een beschrijvend onderzoek naar zelfhulp bij gokverslaving. Het onderzoek is in opdracht van de AGOG uitgevoerd door het Centrum voor Verslavingonderzoek en is gefinancierd door de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. De AGOG meent dat het onderzoek een nieuwe impuls geeft aan de samenwerking met reguliere instellingen voor verslavingszorg en kansspelaanbieders. Bovendien verwacht de AGOG met het rapport te kunnen anticiperen op gokverslaving via Internet.

Drs. Miriam Fris van de faculteit Sociale Wetenschappen deed onderzoek naar de zelfhulpmethode van de Stichting AGOG. Hiertoe zijn groepsbijeenkomsten geobserveerd, sleutelfiguren en gespreksbegeleiders geïnterviewd en vragenlijsten afgenomen bij 250 (ex-)deelnemers aan de AGOG-zelfhulpgroepen.

Profiel

De helft van de gokverslaafde respondenten is voor het 17e jaar begonnen met gokken. Meer dan 90 procent gokte op kansspelautomaten, in een gokhal of horecagelegenheid. Eenderde gokte ongeveer 5 keer per week en een kwart dagelijks. Na gemiddeld tien jaar zijn de problemen bij de meeste respondenten uit de hand gelopen. Het zijn voornamelijk jonge mannen die spelenderwijs aan het gokken verslaafd raken.

Gokvrij

De AGOG biedt gokverslaafden hulpverlening op voorwaarde dat ze direct stoppen met gokken en de financi?en door iemand uit de omgeving laten beheren. Daarnaast zijn de zelfhulpgroepen gericht op ouders, partners en andere mensen uit de directe omgeving van de gokkers. Behalve financiële problemen komen gezins- en relatieproblemen en gevoelens van machteloosheid, depressie en eenzaamheid veelvuldig voor. Afkickverschijnselen zoals hoofdpijn en slaapproblemen treden op bij meer dan de helft van de ex-verslaafden. Alhoewel eenderde sinds hun deelname aan de AGOG nog wel eens heeft gegokt, komen toch veel gokverslaafden los van hun drang om weer te gaan gokken. De wekelijkse confrontatie met de groep, het delen van een gezamenlijk probleem en het uitwisselen van ervaringen zijn wezenlijke elementen van de hulpverleningsmethode.

Presentatie onderzoeksrapport

Het rapport ?'Door het lot verbonden'? wordt op dinsdag 30 november aangeboden aan drs. A. de Vos, GGZ Nederland. De onderzoekster Miriam Fris zal haar bevindingen toelichten. De presentatie vindt plaats om
10.30 uur in Nieuwspoort te Den Haag. Journalisten zijn van harte uitgenodigd de presentatie bij te wonen.

Voor informatie:

Centrum voor Verslavingsonderzoek

(030) 238 14 95

Landelijk Bureau Stichting AGOG Nederland (040) 251 00 59

Laatst gewijzigd: 30 november, 1999
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Gokverslaafden gebaat bij contact lotgenoten '
Lees ook