Google Maps functionaliteit met module Communited webrichtlijnen-proof


Oud-Beijerland, 20110119 -- De functionaliteit van Google Maps biedt veel toegevoegde waarde op een website als het gaat om locatiegebonden informatie. Veel informatie die bijvoorbeeld gemeenten ontsluiten, lenen zich dan ook uitstekend om letterlijk in kaart gebracht te worden via Google Maps. Denk bijvoorbeeld aan bekendmakingen, voorzieningen (sport, zorg, centrum jeugd en gezin), nieuwbouwprojecten, recreatie, evenementen, toerisme en kunstroutes. Communited biedt nu als eerste een speciale module aan, die de Google Map-functionaliteit webrichtlijnen-proof aanbiedt. De officile goedkeuring van Quality House is inmiddels hiervoor ontvangen.

De informatie die door gemeenten aangeboden wordt moet namelijk voldoen aan toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in de Webrichtlijnen (opgesteld vanuit ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Doel hiervan is te zorgen dat het medium internet toegankelijk is voor alle burgers.


De gemeente Krimpen aan den IJssel was, in samenwerking met Communited, vorig jaar de eerste Nederlandse gemeente die erin slaagde aan de Webrichtlijnen te voldoen. Een zelfde primeur heeft men nu met de door Communited ontwikkelde Google Maps functionaliteit. Op de gemeentelijke website kunnen bezoekers heel overzichtelijk alle evenementen, nieuwbouwprojecten e.d. terugvinden via de pagina `Krimpen op de kaart', waarvoor de Google Maps functionaliteit dus is ingezet.


Google Maps kan op verschillende manieren worden gebruikt op een website. Hiervoor worden verschillende communicatie interfaces (API) beschikbaar gesteld door Google. Voordat de afweging gemaakt wordt welke implementatie van Google Maps geschikt is, moet gerealiseerd worden welke informatie ontsloten dient te worden via het internet en welke toegevoegde waarde Google Maps daarbij heeft.


De Google Maps oplossing is standaard nog niet helemaal compleet, omdat de dynamisch gegenereerde kaart niet voorziet in toetsenbordbesturing (zie richtlijn R-pd.8.10). Communited heeft voor dit specifieke probleem dus een generieke implementatie ontwikkeld die wordt toegevoegd aan de dynamische kaart van Google Maps. Hiermee voldoet deze dynamische kaart aan de Webrichtlijnen als het gaat om het ontsluiten van informatie via Google Maps.


Wilt u meer weten over Google Maps en de Webrichtlijnen?Zie: www.communited.nl of stuur een e-mail naar info@communited.nl.


Over Communited
Communited is gevestigd in Oud-Beijerland en is, met innovatieve en strategische webtoepassingen, een eye-opener voor vooruitstrevende overheden en ondernemingen. In elk project wordt de visie en strategie van de organisatie als uitgangspunt genomen. Diepgaande kennis van de klant en klantomgeving is hierbij noodzakelijk, om te begrijpen wat de klant bedoelt n onbewust wil. Door deze marktkennis te integreren met een grote ervaring in webconcepten en bijbehorende technieken is `out of the box thinking' mogelijk. Zo kan Communited de juiste strategische concepten voor haar klanten identificeren.

Communited
Deel: ' Google Maps functionaliteit met module Communited webrichtlijnen-proof '
Lees ook