Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Amsterdam, 17 september 2001

GORILLAPARK SLUIT DERDE FINANCIERINGSRONDE AF MET 52 MILJOEN GULDEN

GorillaPark, de pan-Europese high-tech incubator, maakt bekend dat de derde financieringsronde met succes is afgesloten met een bedrag van 52 miljoen gulden. De internationale financiële dienstverlener Fortis Bank heeft de financieringsronde geleid. De Nederlandse risicokapitaalverschaffer, NeSBIC Group, die reeds eerder heeft deelgenomen in GorillaPark, nam eveneens deel in de financieringsronde van Fortis.

Met deze investering raken Fortis Bank en NeSBIC eerder betrokken bij innovatieve technologische ontwikkelingen en biedt het GorillaPark de gelegenheid op een bredere schaal investeringsmogelijkheden te herkennen. Hierbij blijft tevens de leidende Europese rol van GorillaPark als high-tech incubator gehandhaafd.

"We hebben voor GorillaPark gekozen vanwege hun leidende Europese rol alsmede het feit dat de samenwerking ons een beter inzicht verschaft in de opkomende technologiemarkten in Europa. Het biedt ons eveneens de gelegenheid om de relaties met nieuwe technologiebedrijven uit te breiden tot hun gehele financiële levenscyclus" aldus Wim Obbens, lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank.

Jeroen Mol, oprichter en CEO van GorillaPark zegt; "Fortis Bank heeft opnieuw aangetoond een progressieve organisatie te zijn met begrip voor de cruciale behoeften van bedrijven in hun beginfase. In een tijd dat anderen zich terughoudend opstellen ten aanzien van nieuwe bedrijvigheid ziet Fortis Bank in dat 2001 en 2002 uitstekende jaren zullen worden om te investeren in nieuwe technologiebedrijven."

In ruil voor een aandeel investeert GorillaPark in startende bedrijven met startkapitaal, begeleiding en ondersteuning, kantoorfaciliteiten, infrastructuur en een Europees kantorennetwerk om snel te kunnen groeien. GorillaPark heeft een nauwgezet procesgeoriënteerd versnellingsmodel opgesteld dat startende ondernemingen in de beginfase ondersteunt, voor een strakke bedrijfsvoering zorgt en de ondernemingen zo positioneert zodat zij zich van externe financiering kunnen verzekeren.

GorillaPark
GorillaPark is opgericht in 2000 en heeft inmiddels in 17 startende ondernemingen geïnvesteerd vanuit haar kantoren in Amsterdam, Londen, München en Parijs. Daarnaast is er in Stockholm een technologie-onderzoekcentrum en een 'launching office' in San Francisco. De huidige investeringen van GorillaPark zijn gericht op Security en Identification, Short range wireless/Bluetooth/WLAN 802.11, Next Generation Wireless Infrastructure en Applications (3G and 4G), Business Integration en XML, Enterprise Software, Language Processing en New User Interfaces, Telematics en Machine to Machine Communication en Artificial Intelligence.

GorillaPark investeert op dit moment in o.a. Mobil Commerce, Pharmeon, Distractions, WebPerform, Yellowtrack, Nerve Wireless, Exaide, Moonshake Technologies, Vibrant Media, Barbadosoft, Pushloop, Cloudlink en Picar. Investeringen in andere start-ups worden momenteel overwogen.

Fortis Bank
Fortis Bank is een internationale dienstverlener op het gebied van bankieren, verzekeren en beleggen. Fortis is wereldwijd actief in 65 landen en bedient haar 7 miljoen klanten vanuit 3000 kantoren. In de Benelux, de thuismarkt van Fortis Bank, is de bank actief om haar leidende positie in alle segmenten van de markt te consolideren. Deze sterke marktpositie is een degelijke basis om de groei in Europa, waar de bank tot de top15 van financiële instituten behoort, verder te realiseren. Buiten Europa is het streven van Fortis om actief te zijn wanneer de klanten dit wensen, bijvoorbeeld als een financiële dienstverlener zoals in Zuidoost Azië of als een nichespeler zoals in Afrika. Fortis Bank is wereldwijd ook actief op specifiek gespecialiseerde gebieden zoals private banking, asset management en financiële markten en voor sommige klanten zoals grote bedrijven, institutionele klanten, banken en intermediairs, op de financiële markt.

NeSBIC
NeSBIC is een venture capital onderneming, onderdeel van Fortis, en speelt een actieve rol bij het ondersteunen van ondernemers in het bereiken van hun ondernemingsdoelstelling door het beschikbaar stellen van hun commerciële ervaring, een uitgebreid internationaal netwerk en professionele relaties.

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken; www.GorillaPark.com


---

---

Deel: ' Gorillapark sluit derde financieringsronde af '
Lees ook