Gemeente Oostburg


NIEUWSBERICHT

Nieuws en Persberichten

25 september 2001

GOSSE NOORDEWIER VOORGEDRAGEN ALS BURGEMEESTER VAN WIJCHEN

De gemeenteraad van Wijchen (Gelderland) heeft 24 september jl. besloten om Gosse Noordewier, burgemeester van de gemeente Oostburg, voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken voor de functie van burgemeester van Wijchen.
Wijchen is een gemeente van 38.500 inwoners en is een voorstad van Nijmegen. Samen met Arnhem vormen ze het "KAN-gebied".

Overeenkomstig de gewijzigde procedure rond burgemeester-benoemingen die de Eerste Kamer voor het zomerreces vastgesteld heeft, wordt de voordracht van Noordewier via de commissaris van de koningin voorgelegd aan de minister. Deze zal na bestudering van alle stukken het definitieve besluit nemen. Dit kan nog enige tijd in beslag nemen.

Eerder vandaag zijn de raadsleden en de medewerkers van de gemeente Oostburg in kennis gesteld van de voordracht.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Gosse Noordewier voorgedragen als burgemeester van Wijchen '
Lees ook