Gouda ontvangt ICOMOS-NL 'Water & Heritage'-schild


Gouda, 20160622 -- Gouda heeft een uniek watersysteem en is een stad met watererfgoed, bijzondere sluizen, een getijdenrivier met eb en vloed en ook grachten die bijna even hoog staan als de straat met verhoogde bomen. Dat is ook ICOMOS-NL niet onopgemerkt gebleven. Vrijdag 17 juni 2016 is het 'Water & Heritage Awareness'-schild uitgereikt aan wethouder Bergman (Cultuur). Het schildje prijkt vanaf nu op de Donkere Sluis in het hart van de historische binnenstad.

De eerste toekenning van een water & erfgoed-schildje een jaar geleden, was voor de Magere Brug in Amsterdam als onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed, de Amsterdamse grachtengordel. Gouda is de tweede stad waar de Donkere Sluis model staat voor het historische watersysteem.

Gouda: stad van water & erfgoed

Erfgoed en water zijn wereldwijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geldt ook voor Gouda. De Donkere Sluis in Gouda was gedurende eeuwen de meest bekende sluis voor de binnenvaart in noordwest Europa. Alle schippers passeerden dit knooppunt waar ook tol betaald werd, een goed geadministreerde inkomstenbron voor de Staten van Holland. Het Tolhuis op de kop van de Haven herinnert ons hieraan.

Behoud van watererfgoed

Het behoud van watererfgoed is van wereldwijd belang. De wereldwijde bedreiging van deltagebieden door water stelt erfgoedbeheerders en watermanagers voor een belangrijke uitdaging. Historische watersystemen kunnen hierbij als voorbeeld dienen voor oplossingen voor te verwachten problemen ten gevolge van de klimaatveranderingen. ICOMOS-NL is de motor achter de opzet van een netwerk van kennisinstituten en steden in rivierdelta's. Gouda met zijn eeuwenlange ervaring in omgang met water, kan ons ook nu weer innovatieve oplossingen bieden voor toekomstig waterbeheer. Duurzame oplossingen, bijvoorbeeld voor de zakkende bodem, maar ook de historische oplossingen die nu nog steeds werken, zijn belangrijk om wereldwijd te delen.

ICOMOS

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) is een internationale, onafhankelijke non-gouvernementele organisatie voor de ontwikkeling en uitwisseling van theorie, methodologie en technologie met betrekking tot de bescherming, het behoud en het beheer van monumenten. De organisatie is de officiële adviseur van UNESCO voor zaken betreffende het Werelderfgoed. De doelstelling van ICOMOS Nederland is het bevorderen van een internationale uitwisseling van kennis en informatie op het terrein van het cultureel erfgoed. 


Deel: ' Gouda ontvangt ICOMOS-NL 'Water & Heritage'-schild '
Lees ook