Gemeente Goudadatum: 13 maart 2003
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: J. Stout-van Rijn
telefoon: 0182-588497

gouda steunt archeologie pleidooi

De gemeente Gouda wil meer betrokken worden bij de opstelling van het rijksbeleid voor archeologie. Daarom steunt zij een pleidooi dat zes Nederlandse steden onlangs hebben gestuurd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In dit pleidooi gaan de portefeuillehouders monumentenzorg en archeologie van Amsterdam, Groningen, Den Haag, s-Hertogenbosch, Maastricht en Nijmegen in op de inspanningen die 36 gemeenten al jaren leveren ten behoeve van de archeologie en de bescherming van het bodemarchief.

Het ministerie van OCW werkt op dit moment aan de ontwikkeling van het rijksbeleid voor het behoud van het archeologisch erfgoed. In 1992 werd het Verdrag van Valletta, door de Europese lidstaten ondertekend. In het verdrag is afgesproken dat de afzonderlijke lidstaten zich zullen inspannen voor het behoud van het archeologisch erfgoed. Nederland heeft het verdrag inmiddels ondertekend en werkt nu aan de implementatie ervan door de ontwikkeling van rijksbeleid en hierop toegespitste wetgeving. Vanuit het inisterie van OCW wordt bij de ontwikkeling van dat beleid en die wetgeving tot nu toe weinig gebruik gemaakt van de kennis en ervaring binnen de gemeentelijke archeologie.

De briefschrijvers, zes steden elk met een oude binnenstad, geven in het pleidooi aan dat bij de ontwikkeling van het archeologisch rijksbeleid er nog steeds vooral wordt gekeken naar archeologie in het vrije veld. Er wordt voorbijgegaan aan de bestaande archeologie in historische binnensteden waar moet worden gewerkt in een zeer rijk bodemarchief en een complex van partijen. Omdat er nu er naar aanleiding van Malta opnieuw een wet wordt voorbereid vinden de betrokken gemeenten het van het grootste belang dat de steden die al jaren zelf voor het archeologisch onderzoek en beheer zorgdragen, zowel bestuurlijk als beleidsmatig direct en nauw bij deze voorbereidingen worden betrokken.

Het pleidooi is op initiatief van Wethouder Van Zanen uit Utrecht opgesteld. De gemeente Gouda ondersteunt dit pleidooi van harte en heeft dit door middel van een brief aan de Utrechtse wethouder kenbaar gemaakt. Ook het Goudse college van BenW wil de praktijkervaring die inmiddels in Gouda op dit vlak is opgedaan, ter beschikking stellen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Deel: ' Gouda steunt archeologie pleidooi '
Lees ook