Gemeente Oosterhout

Gouden erespeld voor Hans Buijs

Bij afscheid van gemeentelijke organisatie

Uit handen van burgemeester C. Leijten heeft ir. J.M.J. (Hans) Buijs vandaag de gouden erespeld van de gemeente Oosterhout ontvangen. Dat gebeurde tijdens een officiële zitting bij gelegenheid van het afscheid van Hans Buijs van de gemeente Oosterhout.

Hans Buijs trad op 1 november 1977 in dienst van de gemeente Oosterhout, als directeur Openbare Werken. In die hoedanigheid gaf hij leiding aan 150 mensen. Hij vervulde deze functie tot 1 januari 1997. Per die datum werd hij benoemd tot directeur van de sector Stadsontwikkeling. Na de opheffing van het sectorenmodel, per 1 december 2000, werd Hans Buijs directeur en lid van het overgangsdirectieteam.

In de voordracht voor de toekenning van de gouden erespeld staat dat Hans Buijs "in een vaak turbulente tijd blijk gegeven heeft van een grote mate van standvastigheid", waarbij als belangrijk recent speerpunt het projectleiderschap van de Strategiediscussie wordt genoemd. Verder wordt Hans Buijs omschreven als "een uiterst correct persoon, betrouwbaar en veel vertrouwen gevend".

Overigens heeft Hans Buijs ook zijn verdiensten buiten het stadhuis. Zo was hij onder andere voorzitter van het schoolbestuur van het Sint-Oelbertgymnasium en is hij actief binnen de Oosterhoutse Sociëteit De Eendracht.

Oosterhout, 5 juli 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Gouden erespeld voor Hans Buijs van de gemeente Oosterhout '
Lees ook