GRAFISCHE CULTUURSTICHTING

GOUDEN EZELSOOR 2000 VOOR ERWIN MORTIER

Het Gouden Ezelsoor 2000, een prijs van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen voor het best verkochte literaire debuut, is toegekend aan Erwin Mortier (1965) voor 'Marcel'. Van 'Marcel' werden gedurende de eerste zes maanden na verschijnen 12.421 exemplaren verkocht. De uitreiking van de oorkonde en de bijbehorende tienduizend gulden door KVGO-voorzitter Ad Molier vond plaats op 18 april, tijdens Accolade 2000 in de Beurs van Berlage te Amsterdam.
Hoewel het verkochte aantal exemplaren een belangrijk criterium is bij de toekenning van het Gouden Ezelsoor, is het niet zo dat de jury slechts behoeft te tellen. De jury kijkt ook of een inzending als een literair werk kan worden beschouwd en of toekenning van de prijs in overeenstemming is met de doelstelling (aanmoediging e.d.). Dit verklaart waarom enkele andere debuten, van welke meer exemplaren werden verkocht, door de jury terzijde werden gelegd.

'Marcel' is een verhaal over een jongetje dat door zijn grootouders wordt opgevoed op het Vlaamse platteland én over een jongeman, Marcel, die enkele decennia eerder is gesneuveld aan het Duitse Oostfront en wiens portret deel uitmaakt van de verzameling portretten van overleden familieleden. De kleine jongen is gefascineerd door dit portret en komt langzaamaan meer te weten over de man op de foto. 'Marcel' is een boek over een verzwegen verleden, over trots en schaamte, en over de noodzaak tot vergeten om te kunnen herinneren.

De jury was vol lof over het verhaal van 'Marcel', de sfeertekeningen en het taalgebruik. Met betrekking tot dit laatste spreekt het juryrapport onder andere van een poëtische subtiele stijl en een prachtige melodie. Niet van belang voor de toekenning van het Gouden Ezelsoor, maar wel vermeldenswaard vond de jury de mooie (gebonden) uitvoering van het boek.
'Marcel' verscheen in 1999 bij J.M. Meulenhoff.
'Marcel', J.M. Meulenhoff bv, Amsterdam, 1999;
ISBN 90 290 59451.

ERWIN MORTIER

Erwin Mortier werd in 1965 in Nevele (Vlaanderen) geboren. Hij is actief op verschillende gebieden. Als kunsthistoricus is hij verbonden aan het Gentse Museum. Hij werkt in het psychiatrisch ziekenhuis Dr. Guislain en hij is een verdienstelijk orgelspeler. Daarnaast is hij werkzaam bij het dagblad De Morgen. Bij de Belgische omroep werkt hij mee aan het programma De Lieve Lust van zijn levenspartner Lieven Vandenhaute.

BIJLAGE

Lijst winnaars Gouden Ezelsoor

NADERE INLICHTINGEN

Alwin van Steijn (Cultuurstichting)
Bonnie Dumanaw (Meulenhoff, 020-5533500)

FOTO UITREIKING

Een foto van de uitreiking wordt u op verzoek gaarne toegezonden.
ACCOLADE

Eveneens uitgereikt tijdens Accolade 2000 werden de Scholco-bekroning (Haico Beukers, Marga Scholma voor het ontwerp van de boekband van 'Anne Frank Huis - Een museum met een verhaal'), de Grafische Cultuurprijs (Ada Stroeve, oud-conservator grafische vormgeving Stedelijk Museum Amsterdam) en de Apollo Prozaprijs (aanmoedigingsprijs voor R. van Oosten ps. voor Rob Boudestein). Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Cultuurstichting.
BEKRONINGEN GOUDEN EZELSOOR


1979

Mooie boel
Monika Sauwer
Uitgeverij Bert Bakker 1978
6.144 exemplaren


1980

Anatomie van het Gevoel
Alexander van Es
Uitgeverij Harlekijn 1979
4.001 exemplaren


1981

Pakken...Gepakt
Richard Steegen
Uitgeverij Leopold 1980

1.800 exemplaren


1982

Dame in Broekpak
Annie van de Oever
Uitgeverij Ambo/De Prom 1981

1.617 exemplaren


1983

Op de rug van vuile zwanen
René Stoute
De Arbeiderspers 1982
9.500 exemplaren

Nou moe!
Veronica Hazelhoff
Sjaloom 1982

10.520 exemplaren


1984

De meisjes van de suikerwerkfabriek
Tessa de Loo
De Arbeiderspers 1984
8.600 exemplaren


1985

Nathan Sid
Adriaan van Dis
Uitgeverij Meulenhoff 1985
56.861 exemplaren


1986

De terugkeer
Fleur Bourgonje
Uitgeverij Meulenhoff 1986
8.898 exemplaren


1987

Voor een verloren soldaat
Rudi van Dantzig
De Arbeiderspers 1986

13.340 exemplaren


1988

Non Nobis
Hanny Alders
Uitgeverij Conserve 1987
6.605 exemplaren


1989

Op de rug Gezien
Margriet de Moor
Contact 1988
2.109 exemplaren


1990

Voor bijna alles bang geweest
Lisette Lewin
Nijgh & van Ditmar 1989
3.330 exemplaren


1991

Het waterrad van Ribe
Ernst Timmer
Bert Bakker 1990
2.046 exemplaren


1992

De Wetten
Connie Palmen
Prometheus 1991

119.696 exemplaren


1993

Ik ook van jou
Ronald Giphart
Nijgh & van Ditmar 1992
2.327 exemplaren


1994

De adelaars
Kader Abdolah
Uitgeverij De Geus 1993
3.086 exemplaren


1996

Blauwe maandagen
Arnon Grunberg
Nijgh & van Ditmar 1994
28.300 exemplaren


1997

Kannibalen in Rio
Ineke Holtwijk
Prometheus 1995
6.359 exemplaren


1998

Het Lelietheater
Lulu Wang
Uitgeverij Vassalluci

135.311 exemplaren


1999

Het geweten
Jessica Durlacher
De Bezige Bij 1997

15.448 exemplaren


18 apr 00 15:00

Deel: ' Gouden Ezelsoor 2000 voor Erwin Mortier '


Lees ook