Ingezonden persbericht

Gouden Krokus 2007 voor ir. Paul Roelofsen

Amersfoort, 30 maart 2007 - Op zaterdag 31 maart aanstaande wordt door Wolter & Dros de Gouden Krokus 2007 uitgereikt aan ir. Paul Roelofsen. De Gouden Krokus wordt uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor innovatie in de bouw- en installatiebranche. Roelofsen, senior specialist binnenmilieu bij Grontmij Technical Management, heeft baanbrekend onderzoek verricht naar de relatie tussen het binnenmilieu, de fysieke werkomgeving en de prestaties van mensen.

Roelofsen heeft onomstotelijk aangetoond dat een comfortabele temperatuur en een goede kwaliteit van lucht, licht en akoestiek direct leiden tot prestatie- en productiviteitsverbetering. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de fysieke werkomgeving een grotere impact heeft op de productiviteit dan werkdruk en ontevredenheid over het werk. Wolter & Dros oordeelt dat de resultaten van dit onderzoek een waardevolle bijdrage leveren aan de installatiebranche als geheel. Roelofsen pleit ervoor dat het Bouwbesluit voorziet in goede regelgeving. 'In het huidige Bouwbesluit worden slechts minimale voorwaarden gegeven. Wil je het maximale uit je mensen halen, dan moet je meer maatregelen nemen', aldus Roelofsen. Eerder is Roelofsen bekroond met de IFMA Award of Excellence 2004.

Gouden Krokus
De Gouden Krokus is een jaarlijkse prijs die Wolter & Dros uitreikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor innovatie in de bouw- en installatiebranche. In 2006 ontving prof. ir. Hennes de Ridder als eerste de Gouden Krokus voor zijn buitengewone bijdrage voor nieuwe vormen van aanbesteden in de bouw.

Wolter & Dros. Techniek met karakter
Wolter & Dros is een landelijke installateur, gevestigd in Amersfoort die met 1.600 medewerkers integraal totaalconcepten ontwerpt, financiert, installeert, onderhoudt en beheert. Wolter & Dros is een creatieve en innovatieve bouwpartner en maakt onderdeel uit van het bouw- en techniekconcern TBI in Rotterdam.


---

Deel: ' Gouden Krokus 2007 voor ir. Paul Roelofsen '
Lees ook