Persbericht

Rotterdam, 21 januari 1999

Werving studenten groot succes

De grootscheepse actie waarmee het Goudse automatiseringsbureau Inzet & Instroom minstens 2000 studenten parttime wil werven om het millenniumprobleem op te lossen is een groot succes gebleken. Op vrijdag 15 januari jl. stuurde het bedrijf 50 wervingsteams naar alle universiteiten en hoge scholen in den lande op zoek naar geschikte medewerkers in spé, die zich kunnen opgeven op de website: www.student2000.nl . Hun belangrijkste opdracht zal worden om voor I&I Systeemwacht millenniumscans te gaan uitvoeren. I&I Systeemwacht fungeert als een "wegenwacht" voor het midden- en kleinbedrijf en de Nederlandse zorgsector. Voor 1999 ligt het accent op het in kaart brengen van millenniumproblemen.

Het bedrijf test de gegadigden, waarna zij, indien nodig, een opleiding bij het bedrijf volgen die hen ruimschoots toerust om de millenniumproblematiek in kaart te brengen.

De belangstelling voor een dergelijke bijbaan blijkt heel groot te zijn. Tot nu toe hebben zich zo"n 200 studenten aangemeld en de aanmeldingen blijven binnenkomen. De directeur van het bedrijf, de heer Wim Wijting, spreekt van een groot succes. Hij is zeer verheugd met de gestaag groeiende stroom van aanmeldingen. Want, met name in het midden- en klein bedrijf, groeit snel het besef dat de geautomatiseerde systemen die zij gebruiken aangepast moeten worden aan de overgang naar de volgende eeuw. Tot nu toe werd aangenomen dat alleen de "bedrijfscomputer" aandacht behoefde. Niets is echter minder waar. "Ook andere apparatuur is gevoelig voor de jaar 2000 overgang" zo waarschuwt de heer Wijting. Ook fax-machines, telefooncentrales en andere welhaast vanzelfsprekende kantoorapparatuur kunnen problemen geven.

De vraag naar de "millenniumscans" zal in de komende periode alleen maar toenemen. Het bedrijf heeft dan ook inmiddels een vestiging in het B.T.C. te Enschede geopend en binnenkort volgen nieuwe vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Groningen. Behalve met het scannen van geautomatiseerde systemen houdt het bedrijf zich tevens bezig met systeembeheer en helpdeskdiensten. I&I is bijzonder blij met de interesse die studenten tonen in deze "bijbaan met ingebouwde opleiding". Immers, ook na het jaar 2000 zal de systeemwacht blijven optreden als "vliegende kiep" bij automatiseringsproblemen. Naar verwachtingen zal I&I Systeemwacht hier minstens tot het jaar 2006 zijn handen vol aan hebben.

Over het algemeen zijn studenten zich er van bewust dat zij hiermee hun marktwaarde aanmerkelijk vergroten aldus een woordvoerder van het bedrijf. Behalve relevante werkervaring doen zij ook nuttige contacten op in een commercieel netwerk. De ervaring leert dat zij daardoor na het afstuderen aanmerkelijk sneller carrière maken.

Voor meer informatie over de actie of over problemen aangaande de overgang naar het nieuwe millennium kunt u contact opnemen met met Wim Wijting van I&I. Telefoon: 010 - 244 5000 of mobiel: 06- 54 39 20 19.

Deel: ' Gouds Automatiseringsbureau werft met succes onder studenten '
Lees ook