GPV


Perbericht 11 maart 1999

Van Middelkoop (GPV) dringt aan op gesprek van Aartsen met Molukkers

Minister van Aartsen dient het verzoek van de Molukse gemeenschap in Nederland te honoreren voor een gesprek over de politieke ontwikkelingen in Indonesië, in het bijzonder op de Molukken. Deze stelling wordt door het GPV-Kamerlid Van Middelkoop betrokken tijdens een algemeen overleg op donderdag-middag 11 maart.

Volgens Van Middelkoop kan de minister een delegatie van "de RMS-regering in ballingschap" ontvangen zonder zich thans te verplichten tot enigerlei staatkundig oordeel. Alleen al op grond van historische overwegingen is de Nederlandse regering gehouden te luisteren naar de politieke wensen die al decennia leven binnen de Molukse gemeenschap. Ook dient begrip te worden getoond voor de ernstige verontrusting die thans leeft onder de Molukkers in Nederland over de gewelddadigheden op Ambon.
Het is vervolgens aan de minister om te beoordelen of hij via de Europese Unie of bilateraal enigerlei vorm van actie wil ondernemen richting de Indonesische regering.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Frans Godschalk, voorlichter GPV-fractie tel 070 - 318 36 61 (na werktijd 070-3600925 of 06-51742983).

Deel: ' GPV dringt aan op gesprek Van Aartsen met Molukkers '
Lees ook