GPV

Persbericht 16 juni 1999

"GPV pleit in mobiliteitsnotitie voor bedrijfsvervoersplan"

Het is hoog tijd dat de regering het niveau ontstijgt van het schetsen van fraaie perspectieven over de toekomst van verkeer en vervoer in Nederland en daadwerkelijk nieuwe wegen inslaat. We staan op een belangrijk kruispunt. De tijd om nog langer te talmen als het gaat om zaken als rekeningrijden en de kilometerheffing is voorbij. De Tweede Kamerfractie van het GPV heeft met het oog op het debat over de Perspectievennota Verkeer en Vervoer dat op maandag 21 juni in de Kamer wordt gevoerd een notitie uitgebracht waarin concrete voorstellen worden gedaan voor een verantwoord verkeer- en vervoersbeleid.

In de notitie getiteld "Kruis.nl" (spreek uit: kruispunt nl) wordt erkend dat mobiliteit van grote waarde is. Maar mobiliteit keert zich tegen mens, natuur en milieu als het niet doelgericht is. De auto is nog teveel een symbool van individuele vrijheid. Naast een beleid gericht op het voorkomen van de behoefte aan mobiliteit is prijsbeleid een middel ter bestrijding van onnodig autogebruik en voor de spreiding ervan. Het GPV is voor een tweesporenbeleid, waarin rekeningrijden en kilometerheffingen hand in hand gaan. Rekeningrijden helpt de files te bestrijden, terwijl de kilometerheffing een bewuster autogebruik bevordert.

Bij alle nadruk op prijsbeleid en een betere prijs-kwaliteitverhouding in het openbaar vervoer moet gewaarborgd worden dat minder dicht bevolkte delen van het land goed bereikbaar blijven, ook voor mensen die geen auto bezitten.

Het openbaar vervoer verdient een kwaliteitsimpuls. Ook de fiets kan meer worden gebruikt. De ENFB heeft het jaar 2000 uitgeroepen tot het Jaar van de Fiets. Dit is een goede gelegenheid om extra geld uit te trekken voor fietsprojecten. De notie vraagt in het bijzonder ook aandacht voor de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. In dat kader pleit de GPV-fractie in haar notitie voor een verplichting van bedrijven van meer dan vijftig werknemers om een bedrijfsvervoersplan op te stellen.

Deel: ' GPV pleit in mobiliteitsnotitie voor bedrijfsvervoersplan '
Lees ook