Ingezonden persbericht


persbericht
2 september 2001

Zaterdag 1 september j.l. werd de "onbekende paling" onder tromgeroffel en trompetgeschal ten grave gedragen in het IJmeer voor Pampus voor de ogen van 60 vertegenwoordigers van 16 dierenbeschermingsorganisaties. Tijdens de begrafenisceremonie werd een requiem voor de onbekende paling voorgedragen door de heer Roel van Duijn, statenlid Provinciale staten NoordHolland voor de Groenen/NoordHolland Anders.

Het graf dat werd opgericht op precies 52.22 graden Noorderbreedte en 5.5 graden Oosterlengte zal op internet gaan dienen als virtueel internationaal ontmoetingspunt voor dierenbeschermers welke zich keren tegen de ernstige mishandelingen welke de paling worden aangedaan.

Zo wacht de dieren een tientallen minuten durende marteldood door een zoutbehandeling en heeft de internationale palingstand onder anderen door overbevissing een schrikbarend dieptepunt bereikt. Tevens is het dier in ons land slachtoffer van folkloristisch vermaak op palingrookkampioenschappen.

Met deze aktie wordt staatssecretaris Faber van LNV opgeroepen haar beloftes aan de dierenbeschermingsorganisaties om deze misstanden aan te pakken zo krachtig mogelijk uit te voeren.

Rob Kloosterman (tel: 035/6910562)
Woordvoerder 16 Dierenbeschermingsorganisaties
Dierenbescherming afd. Hilversum en Vechtstreek
Dierenbescherming afd. Peelland
Dierenbescherming afd. Den Haag
Dierenbescherming afd. Castricum, Heiloo, Limmen en Akersloot Wakker Dier
Animal Freedom
Animal Frontline
St. Werkgroep Kerk en Dier
St. Vissenbescherming
St. Waterpartijen Mens en Dier
EDEV
St. Rechten voor al wat leeft
Dierenbelangen Zuid-Limburg
St. Dierenambulance Park Wildlife
Stichting Eekhoornopvang Nederland
Stichting Bont voor Dieren(foto's begrafenis en requiemtekst verkrijgbaar bij de afzender)

Deel: ' Graf voor onbekende paling stelt palingfolklore aan de kaak '
Lees ook