Naar nieuws - Home

PERSBERICHT


Amstelveen, 6 december 1999

BROCHURE FONTS EN (ILLEGALE) SOFTWARE

Vele ondernemingen in de grafimedia-branche zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met vragen en problemen rond het gebruik van letterfonts en (illegale) software.

Het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) heeft dit jaar een voorlichtingstraject in gang gezet om de leden uitvoerig te informeren over het gebruik van fonts en software en hoe de licentie-voorwaarden te hanteren.

Ter afronding van dit traject heeft het KVGO nu een brochure uitgegeven waarin de meest gestelde vragen en antwoorden zijn weergegeven. De geformuleerde vragen zijn samengesteld uit de vragen die de leden hebben gesteld. De antwoorden zijn in nauw overleg met de leveranciers van letterfonts en software geformuleerd.

De brochure fonts en (illegale) software is voor KVGO-leden gratis te bestellen bij KVGO Ledenservice, telefoon: 020-5435680, fax: 020-5435565 of per e-mail: ledenservice@kvgo.nl De niet-ledenprijs is f 25,-.

Deel: ' Grafimedia geconfronteerd met gebruik illegale software '
Lees ook