Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

DRUKKEN IN OORLOGSTIJD

Grafisch Museum Groningen, 11 maart t/m 26 augustus 2012

Welke kranten werden er tijdens de Tweede Wereldoorlog opgericht en door wie? En wat waren hun standpunten? Hoe verdraaide de bezetter de waarheid in legale kranten en hoe werd deze vervolgens weergegeven in de illegale pers? Welke risico's nam het verzet om het drukwerk bij de mensen thuis te krijgen en hoe loste men het probleem van papier- en inktschaarste op?

Deze en andere vragen worden beantwoord in de expositie Drukken in Oorlogstijd die op zondag 11 maart 2012 opent in het Grafisch Museum Groningen, georganiseerd in samenwerking met het Oorlog- en Verzetscentrum Groningen (OVCG). De expositie vertelt het verhaal van het legale en illegale drukwerk uit Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het persoonlijk verhaal van ooggetuigen, drukkers en koeriers wordt verteld aan de hand van interviews, bewegend beeld, geluidsfragmenten en foto's. Welke problemen kwamen zij op hun pad tegen en welke oplossingen werden er hiervoor bedacht? Welke risico's durfde het verzet te nemen en hoe probeerden zij deze risico's in te perken?

Het hele museum wordt voor het project ingezet. In de drukkerij wordt getoond hoe drukwerk gedurende de oorlog tot stand kwam. Objecten als radio's, stencilmachines en drukwerk geven informatie over het vergaren, verwerken en verspreiden van informatie. Op de eerste verdieping is de expositie te zien en in het Werkmanatelier staat de rol van H.N. Werkman als drukker in oorlogstijd centraal.

Bij de expositie organiseren we een educatief project voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit programma bestaat uit voorbereidende lessen op school, een creatief project en een bezoek aan het museum. Ga voor meer informatie naar www.grafischmuseum.nl of www.ovcg/nl

Rabenhauptstraat 65 Cascadeplein 4
9725 CC Groningen 9726 AD Groningen
050-5256497 050-5992027
www.grafischmuseum.nl
wwwocvg.nl

Deel: ' Grafisch Museum Groningen drukken in oorlogstijd '
Lees ook