De Unie


Grafische bedrijven: Voorstellen CAO GBF 2003

20 maart 2003 - Op 13 februari 2003 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de Unie leden en ondergetekende om de concept voorstellen voor een nieuwe GBF CAO met elkaar te bespreken.

De bespreking is goed bezocht en is in een open en constructieve sfeer verlopen.

Bijgesloten treft u de voorstellen van De Unie die zullen worden ingebracht in de komende CAO onderhandelingen.

Tijdens de onderhandelingen zal ik u op de hoogte houden van de voortgang en de knelpunten die aan de orde zijn.

Evident is dat het sterke vakorganisatie van belang is om de CAO onderhandelingen te laten slagen. In dit kader roep ik u op om met uw collega's het lidmaatschap van De Unie te bespreken. Bijgesloten treft u een folder aan over het lidmaatschap van De Unie. Indien u een nieuw lid aanbrengt, kunt u dit aangeven op het lidmaatschapsformulier. U ontvangt dan een staatslot.

Indien u naar aanleiding van deze brief of tijdens de onderhandelingen met mij wilt overleggen, kunt u contact met mij opnemen via het bovengenoemde telefoonnummer of
e-mail adres.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Annet Koeleman
Bestuurder

* Integrale tekst Voorstellen - CAO GBF 2003 (PDF file)
* Intropagina Grafische bedrijven

donderdag, 20 maart 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Grafische bedrijven Voorstellen CAO GBF 2003 '
Lees ook