KVGO

PERSBERICHT


Amstelveen, 9 augustus 1999

GRAFISCHE BRANCHE ERNSTIG BEZORGD OVER STERK STIJGENDE PAPIERPRIJZEN

Het KVGO, de brancheorganisatie voor de grafische bedrijven, maakt zich ernstig zorgen over de sterk stijgende papierprijzen. De afgelopen maanden is de papierprijs al omhoog gegaan terwijl voor dit najaar forse prijsstijgingen zijn aangekondigd. Omdat de marges in de grafische branche al geruime tijd zwaar onder druk staan kunnen veel bedrijven een stijging van de prijs van hun belangrijkste grondstof niet of nauwelijks verwerken. Als de prijsstijgingen aanhouden kan de continuïteit en daarmee de werkgelegenheid van grafische ondernemingen dan ook in gevaar komen.

De papierprijzen zijn na een stabiele periode sinds begin dit jaar weer aan het stijgen. Dat komt vooral door de positieve economische ontwikkelingen, zowel in Europa als in de VS en Azië, waardoor de vraag naar papier overal toeneemt. De hoge koers van de dollar, de valuta waarin de grondstof cellulose meestal wordt berekend, speelt ook een rol. Daarnaast zijn de prijzen van oud papier sterk gestegen. Tenslotte is er het millennium-probleem: bedrijven hamsteren papier om aan een verwachte vraagtoename later dit jaar te voldoen of omdat ze niet geheel vertrouwen op het rond de eeuwwisseling doordraaien van de technisch ingewikkelde papierfabrieken.

Voor de grafische branche is papier verreweg de belangrijkste grondstof. Gemiddeld maken de kosten van papier 20 tot 25% van de eindprijs van gedrukte grafische producten uit. Grafische bedrijven hebben echter nauwelijks de mogelijkheid een stijging van de papierprijs door te berekenen aan hun opdrachtgevers. Vooral door de zware concurrentie, niet alleen tussen bedrijven maar ook van andere media, weigeren veel opdrachtgevers prijsstijgingen te accepteren.

Nu de papierprijs inmiddels met procenten tegelijk stijgt en voor september zelfs een verhoging met 20% voor bepaalde papiersoorten is aangekondigd, kan de situatie voor een aantal bedrijven in de grafische branche nijpend worden. Het KVGO maakt zich daar dan ook ernstig zorgen over. Bovendien wijst de organisatie van grafische werkgevers er op dat hogere papierprijzen de verdringing van papier door andere media kan versnellen. Dat is volgens het KVGO een tendens die ook de papierfabrikanten zich zouden moeten aantrekken.

Deel: ' Grafische branche bezorgd over stijgende papierprijzen '
Lees ook