PERSBERICHT

Amstelveen, 4 juni 1999

`GRAFISCHE BRANCHE MOET ERKEND EN HERKEND WORDEN ALS HIGH TECH SECTOR'

"Wij moeten ervoor zorgen dat we erkend en herkend worden als een high tech industrie, waar het goed is om te werken en waar voor jonge mensen voortdurend nieuwe mogelijkheden naar voren komen. We moeten ook zorgen dat we aantrekkelijk zijn voor jonge, hoog opgeleide mensen." Dat stelde KVGO-voorzitter J. van Ginkel vandaag (vrijdag 4 juni) tijdens de Algemene Vergadering van zijn organisatie in Emmen.

Van Ginkel besteedde ook deze keer weer veel aandacht aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. "Nog steeds, of alweer, is er een krappe arbeidsmarkt. Er is vooral veel vraag in de prepress- en drukkersberoepen en daarnaast in de nabewerkings- en kantoorsector. We moeten ook constateren dat de snelle technologische ontwikkelingen en veranderingen in onze bedrijfstak leiden tot snelle veroudering van kennis en vaardigheden van personeel. De behoefte aan hoger opgeleid personeel neemt toe en er is in toenemende mate de eis om in teamverband te kunnen werken. De high tech industrie die wij in de afgelopen decennia zijn geworden, stelt hoge eisen aan onze mensen. Wij zullen zelf de opleidings- en omscholingsmogelijkheden moeten creëren om dat soort mensen in onze bedrijfstak te kunnen houden."

Het KVGO heeft daarom samen met de onderwijsinstellingen, met name het grafisch opleidingsinstituut GOC, een aantal beleidszaken ontwikkeld. Zo wordt onder meer de voorlichtingscampagne `Employability en Leeftijdsbewust personeelsbeleid' gevoerd.

Dit is een landelijke actie om de inzetbaarheid van alle medewerkers binnen de branche te verbeteren. De response van deze actie is boven verwachting. "We zullen met elkaar uitermate veel energie en middelen moeten steken in de ontwikkeling van het personeel.

Een goed lopende branche is in hoge mate toch `mensenwerk' en is afhankelijk van de mate waarin wij hoogwaardig personeel ter beschikking hebben," aldus Van Ginkel.

Deel: ' "Grafische sector moet erkend worden als high tech sector" '
Lees ook