Nieuw-Vlaamse Alliantie


Grafmonument Eddy Van Vliet: de redding komt van boven (18/03/03)

"Decreetgeving die hiervoor geen oplossing kan bieden is geen goede decreetgeving, en beleid dat hiervoor geen oplossing kan bieden is geen goed beleid". Zo verwoordde Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones bij minister Van Mechelen, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, het onbegrip van elk (kunst)zinnig mens bij een mogelijke sloping van het grafmonument in Watou van de overleden dichter Van Vliet wegens zonevreemdheid. Op Van Vliets verzoek werd zijn as in Watou uitgestrooid.

Jan Loones hekelde dit soort ten top gedreven formalisme, waardoor een prachtig kunstwerk, dat beschouwd wordt als een extra literaire kunsttrekpleister voor Watou, hét poëziedorp bij uitstek in Vlaanderen, zou moeten verdwijnen. Temeer er geen enkel protest van omwonenden gekomen was.

De minister stelde de volksvertegenwoordiger enigszins gerust door hem te zeggen dat hij zich hoogstwaarschijnlijk nog zal moeten uitspreken over de beslissing van de bestendige deputatie van West-Vlaanderen. Tot zolang is er alsnog geen sprake van een sloping.

Volksvertegenwoordiger Loones rekent dan ook op de wijze beslissing van de minister om dit prachtige monument, getuige van een levende cultuur in Vlaanderen, van de sloophamer te redden.

Auteur:
Vlaams parlement
Jan Loones, Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Jan Loones
Telefoon: 058/51 37 38
Fax: 058/51 99 54
E-post: jan.loones@vlaamsparlement.be
Url: www.koksijde.be/janloones

Deel: ' Grafmonument Eddy Van Vliet redding komt van boven '
Lees ook