Gemeente Emmen


---

Persbericht: Grafruimte Emmermeer en Emmen oost, 10 juni 2002

Grafruimte Wolfsbergen beperkt
Laatste deel Wolfsbergen bestemd voor bewoners Emmermeer en Emmen Oost

In oktober 2001 is het nieuwe begraafpark Oeverse Bos in gebruik genomen. Op de begraafplaast Wolfsbergen is evenwel nog ruimte aanwezig voor uitgifte van nieuwe graven. Deze ruimte is echter beperkt. Echter bereikten de gemeente in de afgelopen periode regelmatig verzoeken van bewoners van Emmermeer en Emmen Oost of zij te zijner tijd nog op de Wolfsbergen begraven konden worden. Om die verzoeken, ook op langere termijn te kunnen honoreren, heeft het college van B&W besloten de resterende beschikbare ruimte van blok 4 van de Wolfsbergen hiervoor te bestemmen.

Met bewoners van Emmermeer worden bedoeld degenen die woonachtig zijn in het gebied gelegen tussen de Odoornerweg en de Weerdingerstraat. Met Emmen Oost de bewoners in het gebied tussen Weerdingerstraat en de Boslaan.
Met dit besluit zijn andere bewoners dan uit Emmermeer en Emmen Oost aangewezen op begraafpark Oeverse Bos of een andere algemene begraafplaats in de gemeente.

Dit besluit van het college laat overigens onverlet dat in bijzondere situaties per geval kan worden bezien of van de geldende regel kan worden afgeweken.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2002 Gemeente Emmen

Zoekwoorden:

Deel: ' Grafruimte Emmermeer en Emmen oost '
Lees ook