Bond van Nederlandse Architecten

Grand Prix Rhénan d'Architecture 2000Architecten kunnen tot uiterlijk 25 mei 2000 meedingen naar de Grand Prix Rhénan d'Architectu-re 2000. Het thema van deze 6e editie is 'HET INDIVIDUELE WONEN".

De uitschrijver van de prijs ADCA (de Straatsburgse Association pour le Développement de la Culture et de la Création Architecturale) definieert het thema als volgt:
De alleenstaande villa of gegroepeerd, een uitbouw, aanbouw of opbouw, repetitief of als variatie op een typologie, het zijn evenzovele verschillende interpretaties van het thema 'het individuele wonen'. Gedurfd of ingetogen, uitbundig of in alle eenvoud: projecten die voor onderscheiding in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld een huis met het signatuur "kunstwerk", een experiment op het vlak van techniek of materiaalgebruik, een antwoord op een probleemstelling (bijv. veranderende levenswijze), een maatschappelijk (bijv. groepswonen) of een landschappelijk antwoord. Daarentegen zullen goedkope imitaties of uitingen van neoregionalisme met inheemse trekjes geen kans maken.
Sowieso vallen buiten mededinging de niet gerealiseerde schetswoning, het antwoord op een te algemene probleemstelling, de trouwe reconstructie en de binnenhuisinrichting.

Voorwaarde om voor deze onderscheiding in aanmerking te komen is, dat het ontwerp in de afgelopen 10 jaar moet zijn gerealiseerd in een gebied van 75 km aan weerszijden van de rivier de Rijn, van zijn bron in Zwitserland tot de Noordzee. Voor Nederlandse projecten geldt dat deze gesitueerd moeten zijn ten zuiden van de denkbeeldige lijn die loopt van de bovengrens van Amsterdam naar westkust en oostgrens. De winnaar van de Grand Prix Rhénan ontvangt een geldbedrag van 10.000 Ecu (ruim fl. 22.000,-).

De edities van 1989, 1991, 1993, 1995 en 1997 waren respectievelijk gewijd aan gebouwen voor cultuur, industrie en landschap, onderwijsgebouwen, sociale woningbouw en moderne architectuur in relatie met bestaande gebouwen. Deze werden achtereenvolgens gewonnen door Ungers (BRD), Booij (NL), Hertzberger (NL), Morger&Degelo (Zw.) en Claus en Kaan (NL).

De jury, onder voorzitterschap van de heer Diego Peverelli, architect en docent aan de Ecole d'Architecture van Straatsburg, kent uit elk van de Rijnoeverlanden Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland twee architecten. Voor Nederland zijn dit jaar de BNA-leden Patrice J.H.C. Girod en Leon G.M. Thier lid van de jury. Namens ADCA is Luigi Snozzi jurylid.

Bij de BNA (mw Visser), Keizersgracht 321, 1016 EE Amsterdam, telefoon 020 - 555 36 66, fax 020 - 555 36 99 zijn alle gegevens over deelname aan de Grand Prix Rhénan beschikbaar.
De uiterste datum waarop de inzendingen in Straatsburg moeten zijn ontvangen is 25 mei 2000. De jury maakt op 21 juni de uitslag bekend. De uitreiking van de prijs vindt in het najaar plaats.

Deel: ' Grand Prix Rhénan d'Architecture 2000 '
Lees ook