expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

JUST: bemiddeling bij problemen omgangsregeling

Wijnand Stevens

070 370 6857


08.04.99

3777

EXPERIMENT: GRATIS BEMIDDELING BIJ PROBLEMEN BIJ OMGANGSREGELING

De rechtbank Utrecht is onlangs begonnen ex-echtgenoten met problemen rond omgang en gezag over de kinderen zonodig te verwijzen naar een omgangsbemiddelaar. Ook de rechtbank en het Hof Amsterdam zullen hiermee halverwege dit jaar beginnen. De kosten van deze omgangsbemiddeling komen geheel voor rekening van de overheid en is dus voor de ex-echtgenoten gratis. De omgangsbemiddeling vindt plaats in het kader van de door staatssecretaris M.J. Cohen en zijn voorgangster mevrouw E.M.A. Schmitz, aangekondigde experimenten echtscheidings- en omgangsbemiddeling. Ook in Leeuwarden, Groningen, Assen, Breda en Den Bosch starten binnenkort experimenten.

Bij omgangsbemiddeling gaat het erom ouders die na een echtscheiding problemen hebben over de inhoud of de uitvoering van een omgangsregeling bij te staan bij de oplossing daarvan. Dat gebeurt door een bemiddelaar, die partijen behulpzaam is bij het vinden van een oplossing waarmee zij zelf uit de voeten kunnen en waardoor de rechter niet meer over het geschil behoeft te beslissen.

Eerder startte in Amsterdam al een experiment
echtscheidingsbemiddeling. Een dergelijk experiment vindt ook plaats in Leeuwarden en zal nog starten in Den Bosch. Het gaat daarbij om bemiddeling tussen beide echtgenoten tijdens een echtscheiding, over alles wat daarbij aan de orde kan komen (bijvoorbeeld de echtelijke boedelverdeling, gezamenlijk gezag over de kinderen, alimentatie etc).

Het nu gestartte experiment omgangsbemiddeling is - in tegenstelling tot het experiment echtscheidingsbemiddeling - een 'court-annexed' experiment. Dit betekent dat het de rechter is die partijen gedurende een procedure - over bijvoorbeeld het niet nakomen van een bezoekregeling - verwijst naar een bemiddelaar. Dat gebeurt alleen als partijen daar mee instemmen. Doel van het experiment is zicht te krijgen op de effecten van bemiddeling bij problemen rond omgang en gezag.

De raad voor rechtsbijstand heeft voorlopig een beperkt aantal bemiddelaars toegelaten om deel te nemen aan het experiment. De inschakeling van een bemiddelaar door de rechter is voor partijen is zoals gezegd gratis, ongeacht hun inkomen of vermogen. Ook wanneer de bemiddeling mislukt zijn daaraan geen kosten verbonden. Uitsluitend de deelnemende bemiddelaars kunnen voor hun werkzaamheden een vergoeding van de overheid ontvangen. Aan een bemiddeling kan maximaal tien uur besteed worden.

-----------


08 apr 99 09:26

Deel: ' Gratis bemiddeling bij problemen bij omgangsregeling '
Lees ook