Gratis CO2 meters voor alle basisscholen


Ouders kunnen zelf luchtkwaliteit meten in de klas van hun kind

HOOFDDORP, 20091124 -- Ouders kunnen zelf de luchtkwaliteit meten in de klas van hun kinderen op de basisschool met gratis ter beschikking gestelde CO2 meters. De uitslag wordt verwerkt in een schoolrapport. Daarin staat wat er kan worden gedaan om de lucht schoon te maken, zodat de kinderen beter presteren. Dat maakt de Stichting Gezond Leren? Beter Ventileren! (GLBV) vandaag bekend. De actie is gericht op alle basisscholen, zowel oudbouw als nieuwbouw.

De Stichting GLBV is opgericht door het bedrijfsleven om de bewustwording over de voordelen van een gezond binnenklimaat te bevorderen. Ook biedt GLBV een Stappenplan aan, zodat direct tot actie kan worden overgegaan als de luchtkwaliteit op een school onvoldoende is.
Bestuurslid Andr Meester van GLBV: `Een goede luchtkwaliteit in de klassen is bevorderlijk voor de gezondheid en leerprestaties van kinderen. En er vallen minder docenten uit. Even een raam open zetten helpt echt niet, in de meeste gevallen moeten er ventilatiesystemen worden aangelegd.'
In naar schatting 80 procent van alle scholen voldoet de binnenlucht niet aan de hyginische grenswaarde. Leerlingen presteren 15 procent beter bij een schoon binnenmilieu, zo blijkt uit TNO-onderzoek. Dagelijks zijn 2.000 leerkrachten en 20.000 leerlingen ziek thuis door ongezonde lucht in scholen.
Volgens Meester is het tijd voor actie, er moet op korte termijn worden gehandeld. `Dat kinderen en docenten ziek worden door slechte luchtkwaliteit is genoegzaam bekend, ook bij de regering. Wij willen dat er nu echt iets gebeurt. Scholen hebben het druk genoeg. Ouders kunnen nu zelf met een CO2 meter aan de slag om de luchtkwaliteit in de klassen te meten. Wij helpen de ouders vervolgens verder met een door ons ontwikkeld stappenplan om schoolbesturen te mobiliseren. Want van het bestuur en eventueel gemeentes moet het geld komen, er zijn nauwelijks subsidiemogelijkheden.'
Via de website van de Stichting kunnen ouders een CO2 meter aanvragen. Op de website kunnen de ouders ook het Stappenplan vinden.

Over de Stichting
Stichting Gezond Leren? Beter Ventileren! ziet het als haar taak om iedereen die met de school te maken heeft - gemeente, schoolbestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen - bewust te maken van de noodzaak om het binnenmilieu op scholen te verbeteren. Immers, voor hen is de wereld van de ventilatiesystemen onoverzichtelijk.

Stichting Gezond Leren? Beter Ventileren! geeft met een eigen website (www.glbv.nl) een objectief en onafhankelijk overzicht van de binnen Nederland beschikbare ventilatieoplossingen voor scholen. Verder geeft de Stichting Gezond Leren? Beter Ventileren! informatie over het belang van ventilatie, het herkennen van ventilatieproblemen en mogelijke oplossingen.


Deel: ' Gratis CO2 meters voor alle basisscholen '
Lees ook