Provincie Gelderland


Gratis openbaar vervoer naar open provinciehuis

10 februari 1999

Nr. 99-045

De provincie Gelderland houdt op 20 februari tussen 10 en 16 uur Open Huis in het Gelderse Provinciehuis aan de Markt in Arnhem. Met stands, tentoonstellingen, demonstraties en optredens laat de provincie zien met welke zaken zij zich bezig houdt. Ook is er een politieke markt en allerlei activiteiten voor kinderen. Het openbaar vervoer van en naar het Gelderse Provinciehuis is die dag gratis! Iedereen die zijn trein- of buskaartje (vanuit elke plaats in Gelderland) laat afstempelen bij de stand van Verkeer en Vervoer, krijgt de kosten ervan vergoed! Dat geldt ook voor bezoekers die gebruikmaken van het Transferium in Arnhem-Zuid.

Wat is er te zien en te doen?
De provincie houdt zich met veel verschillende zaken bezig. Tijdens het Open Huis wordt dat duidelijk in een groot aantal stands waar demonstraties worden gegeven en waar bezoekers ook zelf aan de slag kunnen.

De eigen leefomgeving
Op verschillende plaatsen kunnen bezoekers zich verdiepen in hun eigen directe leefomgeving. Met behulp van kaarten, computerprogrammas e.d. wordt antwoord gegeven op vragen waarmee inwoners van Gelderland regelmatig worden geconfronteerd, zoals: Hoe zit het met de verdeling van de ruimte, is er straks nog wel plaats voor recreatie? Worden er in onze gemeente nog nieuwe woningen gebouwd? Zijn er bodemverontreinigingen in de buurt geconstateerd? Waar kan ik naar toe met klachten over geluidsoverlast of luchtverontreiniging? Is het zwemwater bij mij in de buurt betrouwbaar? Er worden demonstraties gegeven hoe bijvoorbeeld de kwaliteit van water, lucht en bodem wordt gemeten en wat de provincie doet om de overlast van muskusratten tegen te gaan. Wie niet bang is voor slangen, moet vooral eens kijken bij de stand van milieu-educatie.

Van leidekker tot zoutstrooier
Een glazenier en een leidekker demonstreren dat monumenten de provincie ook ter harte gaan. Dat Gelderland nog steeds vakantieprovincie nr. 1 in Nederland is blijkt wel in de stand van toerisme en recreatie. Hier wordt een keur aan aantrekkelijke uitstapjes geboden.
Rond het provinciehuis is allerlei materieel te bewonderen dat wordt ingezet bij het onderhoud van de provinciale wegen zoals zoutstrooiers, bermplankenwassers enz. Binnen wordt verdere uitleg gegeven over wat er komt kijken voordat een weg er ligt en wat er speelt op het gebied van (openbaar) vervoer en verkeer.

Ook kunst en cultuur
Veel maatschappelijke en culturele organisaties krijgen subsidie van de provincie. Tijdens het Open Huis zullen onder meer het muziekgezelschap Ereprijs en de Kunstbende optreden. Op de binnenplaats van het provinciehuis laten de scouts zien waar zij zich zoal mee bezighouden. Ook is een bibliobus aanwezig waar niet alleen boeken, maar ook moderne media zoals cd-roms en cds te zien zijn. In de tentoonstelling van het Centrum voor Internationale Samenwerking is te zien wat de bijdrage is aan een project voor ontwikkelingssamenwerking in Bangladesh.

Zorg en sport
De ambulance op de binnenplaats laat al zien dat de provincie ook taken heeft op het gebied van de zorg. Wat er allemaal gebeurt op het terrein van de jeugdhulpverlening vertellen jongeren zelf in hun stand.
Wie zijn conditie wil laten meten moet op 20 februari bij de Gelderse Sportfederatie zijn.

Politieke markt
Op de politieke markt presenteren zich de politieke partijen die op 3 maart zullen deelnemen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Kinderopvang
De stichting Kinderopvang Arnhem en Regio verzorgt tijdens het Open Huis de kinderopvang. Voor wat grotere kinderen zijn er verschillende activiteiten zoals in de werkplaats van t Kan Techniek, waar kan worden geknutseld en gesoldeerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de afdeling Communicatie, mw. E. Willink, tel. (026) 359 90 15, e-mail: e.willink@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mw. M. van Raaij, tel. (026) 359 90 21, e-mail: m.raaij@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gratis openbaar vervoer naar open provinciehuis Gelderland '
Lees ook