Provincie Groningen


Groningen, 9 februari 1999 Persbericht nr. 26

Gratis openbaar vervoer in provincie niet uitvoerbaar

De Provincie Groningen heeft een brief aan de Statencommissie Milieu en Waterstaat opgesteld over gratis openbaar vervoer in de provincie Groningen. Er is gekeken naar de gevolgen bij de invoering van zo'n opzet, net als in de Belgische gemeente Hasselt, in Groningen. De conclusie is dat gratis openbaar vervoer in de provincie Groningen financieel niet haalbaar is, niet leidt tot een vermindering van het autogebruik en dat het zal zorgen voor een verslechtering van het openbaar vervoer. De provincie komt op basis hiervan tot de conclusie dat gratis openbaar vervoer geen optie is.

De extra kosten van gratis openbaar vervoer in de provincie Groningen, inclusief de stad bedragen ruim 100 miljoen gulden, die geheel voor rekening van de provincie zouden komen. Bovendien gaan de kosten ook omhoog omdat er meer gebruik zal worden gemaakt van het openbaar vervoer. Daarnaast verwacht men dat het autogebruik niet zal verminderen, maar dat fietsers en voetgangers, zeker in de stad, meer gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Een belangrijke doelstelling van in het mobiliteitsbeleid van de provincie wordt hiermee niet behaald, namelijk de automobilist uit de auto te krijgen. Nadelig effect van gratis openbaar vervoer is een verslechtering van de kwaliteit. Dit komt onder andere door vollere bussen en treinen en sterke schommelingen in het gebruik door bijvoorbeeld weersinvloeden. Hierdoor wordt de uitvoering van de dienstregeling onbetrouwbaar en verslechterd het imago.

Al eerder heeft de gemeente Groningen besloten geen experiment met gratis openbaar vervoer te houden.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' Gratis openbaar vervoer provincie Groningen niet uitvoerbaar '
Lees ook