Gemeente Breda

27-09-2001

Gratis parkeren met gehandicaptenparkeerkaart
Het college stelt de gemeenteraad voor om houders van een nieuwe Europese gehandicaptenparkeerkaart vanaf 1 november niet te laten betalen voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. Dit ter compensatie van de hogere legestarieven bij de aanvraag van deze kaart. Daarnaast geeft de kaart de houder het recht om in de gehele Europese Unie gebruik te maken van lokale parkeervoorzieningen voor gehandicapten.

Als de raad instemt met het collegevoorstel kunnen bezitters van een vijf jaar geldige parkeerkaart voor maximaal ¦ 73,13 (e 33,18) per jaar, op alléén de gehandicaptenparkeerplaatsen in Breda, gratis parkeren. De meters die nu nog bij deze plaatsen staan gaan verdwijnen. Ook houders van de bestaande invalidenparkeerkaarten hoeven vanaf 1 november voor deze parkeerplaatsen niet meer te betalen.

In tegenstelling tot de huidige invalidenparkeerkaart is de gehandicaptenparkeerkaart persoonsgebonden. In plaats van een kenteken heeft de nieuwe kaart een pasfoto en de handtekening van de houder. Voordeel is dat een gehandicapte bestuurder bij een kentekenwijziging de kaart niet meer hoeft aan te laten passen. Een ander voordeel is dat ook instellingen (zoals bedoeld in artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) een gehandicaptenkaart kunnen aanvragen voor het al dan niet collectief vervoeren van gehandicapten.

De criteria voor het aanvragen van een parkeerkaart zijn niet wezenlijk veranderd. Nog steeds geldt dat een gehandicapte met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet meer dan 100 meter aan één stuk zelfstandig te voet kan afleggen. Bovendien moeten gehandicapte passagiers bij het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de bestuurder.

Wel veranderen de legestarieven voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart, omdat het college wil dat deze kostendekkend zijn. De tarievenstijging heeft vooral te maken met de kosten van advisering door de GGD en administratieve afhandeling door de gemeente. Daarnaast gaat het om strengere Europese beveiligingseisen, die misbruik en namaak moeten, die tot een extra kostenverhoging leiden.

Het standaardtarief voor de gehandicaptenparkeerkaart komt hiermee op ¦ 289,66 (e 131,44). Als de GGD een nader advies moet inwinnen bij een huisarts of specialist wordt dit bedrag verhoogd met ¦ 76,00 (e 34,49). De kaart die de aanvrager hiermee krijgt is maximaal vijf jaar geldig.

Breda, 27 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Gratis parkeren met gehandicaptenparkeerkaart in Breda '
Lees ook