Green Deal en nominatie voor hergebruik van paardenmest


HAREN, 20120926 -- Met een innovatieve methode voor hergebruik van paardenmest is het samenwerkingsverband Equfec genomineerd voor een ‘Enlightenment of the Year’ bekroning. Ook heeft Equfec een Green Deal afgesloten met het Ministerie van EL&I.

Equfec introduceert een innovatieve methode voor herconditionering van paardenmest. Het procedé omvat droging, scheiding en conditionering van de stalmest, die vervolgens wordt verwerkt tot korrels (pellets) die als stalstrooisel dienen.

Het eindproduct is bacterieel en pathogeen neutraal, heeft een hoog absorptievermogen en is tot 35 x herbruikbaar.

Zowel eindproduct, niet langer herbruikbare grondstoffen en afvalstromen uit het verwerkingsproces kunnen worden verwerkt tot biobrandstof in de vorm van pellets, met een energetische waarde die nagenoeg gelijk ligt aan die van houtpellets.

Een installatie levert voor ca 50% strooisel en voor ca 50% brandstof als eindproduct. Nederland heeft naar verwachting een capaciteit van ca 100 van deze installaties, waarmee een aanzienlijk deel van de geproduceerde paardenmest kan worden hergebruikt. Deze energetische waarde van het totale eindproduct komt overeen met de warmtevraag van ca 160.000 huishoudens. (cogeneratie van elektriciteit niet meegerekend)

Voordelen voor de branche

In Nederland worden ca 500.000 geregistreerde paarden gehouden, zowel beroepsmatig als uit hobby. Dat aantal neemt gestaag toe. Bij elkaar produceren de paarden ca  6,5 miljoen m3 mest per jaar.

De regels als gevolg van de meststoffenwet worden steeds stringenter en duurder in uitvoering. Het mestprobleem neemt daardoor toe voor de paardenhouders.

Ook het gebruik van stalstrooisel staat onder druk. De beschikbaarheid, de prijs en de kwaliteit van stro worden sterk beïnvloed door het weer, economische en landbouwtechnische ontwikkelingen. Op maatschappelijk niveau zijn de beschikbaarheid en de duurzaamheid van energie belangrijke uitdagingen.

Met de aanpak van Equfec zijn paardenhouders verzekerd van mestafvoer, vrijstelling van mestboekhouding en aanvoer van stalstrooisel in een servicepakket, tegen een vaste prijs.

Equfec voert gesprekken met onder andere de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, banken, overheden en het Nationaal Hippisch Kenniscentrum / FNRS over financiering en introductie van het systeem.

Over Equfec

Equfec is een samenwerkingsverband van stichting iNSnet, Staal Agritech en Paard & Zo, met als doel in een gezamenlijke onderneming het hergebruik van paardenmest te ontwikkelen en te vermarkten.

Over Enlightenmentz

1 en 2 november organiseert uitgeverij Industrielinqs het congres Energy 4 Next Generations II (2 jaar geleden telde het congres 800 bezoekers). Het congres is dit jaar onderdeel van het Enlightenmentz-festival, (dit festival, dat samen met partner NEMO wordt georganiseerd, bestaat uit het congres, een festivalgedeelte en deelname aan Museumnacht  (jaarlijks 6000 -8000 bezoekers in NEMO). Tijdens het congres worden vier Awards uitgereikt die lichtende voorbeelden (Enlightenmentz) zijn op gebied van  duurzame procesontwikkeling, duurzaam productontwerp met de x-factor (mooi, comfortabel en duurzaam)  sociale innovatie en  urban design.


Deel: ' Green Deal en nominatie voor hergebruik van paardenmest '
Lees ook