Greenpeace

P E R S B E R I C H T

Amsterdam, 30 juli 2001

Procedures voor windpark en tegen gasboring worden voortgezet GREENPEACE BEHOUDT OFFSHORE WINDMOLEN

Greenpeace zal de windmolen die zij woensdag op de Noordzee plaatste komende nacht verwijderen. Maandagmiddag om 16.00 uur vertrekt bergingsbedrijf Smit uit de haven van Rotterdam. Deze zal de molen en fundatiepaal zorgvuldig verwijderen zodat Greenpeace ze nog eens kan gebruiken. Met de verwijdering van de molen komt een voortijdig einde aan het onderzoek dat Greenpeace mede op verzoek van het ECN (Energie Centrum Nederland) met de molen verrichtte. De windmolen bevat een computer en communicatiesysteem dat continu metingen verricht aan windrichting en snelheid. Greenpeace was bovendien van plan sterkte- en golfslagmetingen te gaan uitvoeren aan de fundatiepaal.

Greenpeace plaatste op 25 juli jl. de eerste offshore (buiten de twaalfmijlszone) windturbine ter wereld, precies op een geplande boorlocatie. Daarmee protesteerde Greenpeace tegen het overheidsbeleid: de bouw van windmolenpark op de Noordzee wordt gefrustreerd met ellenlange procedures en de olie- en gaswinning wordt gestimuleerd met soepele regels. Een aantal bedrijven wacht al meer dan vier jaar op een vergunning voor een offshore windmolenpark. De vergunning voor de gasboring op de locatie waar Greenpeace de molen plaatste was in juni 2001 aangevraagd en binnen een maand afgegeven. Greenpeace heeft bezwaar aangetekend tegen de vergunning om naar gas te boren. Tegelijkertijd heeft Greenpeace een officiële aanvraag ingediend voor een vergunning voor een windmolenpark op en rond deze locatie.

Clyde Petroleum, het bedrijf dat de boring had gepland, spande op donderdag een kort geding aan tegen Greenpeace. Hoewel de vergunning voor de boring nog niet onherroepelijk was en tot 22 augustus nog beroep kan worden aangetekend, beweerde het bedrijf tegen de rechter dat ze de locatie op stel en sprong nodig had. De rechter honoreerde de wensen van het oliebedrijf grotendeels en droeg Greenpeace op de molen voor maandag 30 juli 15.00 uur te verwijderen op straffe van een dwangsom van 350.000 gulden per etmaal. Afgelopen dagen is echter duidelijk geworden dat Clyde helemaal niet zo'n haast had als zij bij de rechter voorwendde. Het bedrijf verwacht pas over enkele weken op de locatie te gaan boren en boort inmiddels op een andere locatie.

Maandagochtend is Greenpeace met Clyde in overleg gegaan over de windmolen. Clyde stelde voor de molen volgende week zelf te verwijderen maar verbond daaraan de voorwaarde dat Greenpeace af zou zien van verdere acties. Verder bood Clyde aan de metingen voort te zetten op een boorplatform; een loos aanbod aangezien de metingen slechts kunnen worden verricht aan een operationele windmolen en Clyde niet van zins was de molen te laten staan. Greenpeace is daarom niet ingegaan op het 'aanbod'.

Greenpeace zet haar strijd voor offshore windenergie voort. Via de procedures die nu in gang zijn gezet uit zij ook haar bezwaren tegen nieuwe gasboringen op de Noordzee. Bovendien heeft Greenpeace de windmolen nog...

Zoekwoorden:

Deel: ' Greenpeace behoudt offshore windmolen '
Lees ook