Amsterdam, 8 september 1999.

Actievoerders milieuorganisatie houden schip Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam bezet

GREENPEACE BLOKKEERT DUMPEN GIFTIGE BAGGER
IN NOORDZEE

Greenpeace verhindert sinds vanochtend het dumpen van giftige bagger in zee door het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Voor de kust van Scheveningen op de Noordzee houden twintig actievoerders van de milieuorganisatie een schip van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam tegen met zwaar verontreinigd slib uit de Rotterdamse haven. Actievoerders zijn aan boord van het baggerschip ‘Hein’geklommen. Zij zitten, gehuld in beschermende kleding, boven op de gevaarlijke bagger. Aan het baggerschip is een spandoek gehangen met de tekst: “Stop TBT”.

Greenpeace protesteert tegen het dumpen van bagger uit de Rotterdamse haven omdat het sterk verontreinigd is met tributyltin (TBT), een agressief algenbestrijdingsmiddel in scheepsverf. Uit metingen blijkt dat de milieunorm van de Nederlandse overheid voor TBT in het Rotterdamse slib soms met 500 keer wordt overschreden. In de wetgeving voor het lozen van bagger op zee wordt geen enkele rekening gehouden met de giftige effecten van TBT. Jaarlijks wordt ongeveer 16 miljoen ton bagger uit Rotterdam in de Noordzee gedumpt.

TBT heeft desastreuze effecten op het zeeleven. Wereldwijd is bekend dat de hormoonhuishouding van meer dan honderd soorten zeeslakken ernstig verstoord is geraakt door het gif; vrouwelijke zeeslakken vormen mannelijke geslachtskenmerken en worden onvruchtbaar. Nadelige effecten bij schaal- en schelpdieren kunnen al optreden als het gehalte TBT in het zeewater slechts 1 miljardste gram per liter is. De milieunorm is 0,7 miljardste gram. Ook de gezondheid van vissen, zoals de bot, wordt ernstig geschaad door TBT. Het afweersysteem van deze dieren wordt verzwakt waardoor ze eerder ziektes en infecties oplopen.

TBT blijkt zich over grote afstanden in zee te kunnen verplaatsen. De giftige bagger uit de Rotterdamse haven komt voor een groot deel in de Waddenzee terecht. De maximaal toelaatbare gehaltes worden in het kwetsbare natuurgebied meer dan honderd keer overschreden. Zelfs potvissen die ver van havens en zeeroutes in de Atlantische Oceaan leven hebben TBT in hun lichaam.

Greenpeace wil dat de giftige bagger uit de Rotterdamse haven niet meer in zee wordt gedumpt. In maart van dit jaar heeft de milieuorganisatie een brief met deze eis naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat gestuurd. Staatssecretaris de Vries antwoordde dat zij de ernst van de problemen onderkent, maar geen maatregelen wil nemen tegen het dumpen van bagger in de Noordzee. De staatssecretaris wil wachten op internationale regelgeving voor TBT. Daarmee wordt een afspraak van de Noordzeekuststaten met voeten getreden. In 1995 spraken de verantwoordelijke ministers uit de landen langs de Noordzee af dat zij in 1997 maatregelen zouden nemen als er wereldwijd niet voldoende was geregeld. Hoewel deze termijn inmiddels is verstreken, blijft effectief beleid uit.

De actie van Greenpeace tegen het dumpen van vervuilde bagger is een onderdeel van een wereldwijde campagne tegen POP’s (Engels: Persistent Organic Pollutants). Deze groep zeer giftige chemische stoffen, waaronder TBT, zijn nauwelijks afbreekbaar in het milieu en hopen zich op in het lichaam van mens en dier. De MV Greenpeace toert deze zomer langs verschillende Europese landen om aandacht te vragen voor de milieuproblemen veroorzaakt door POP’s.

Deel: ' Greenpeace blokkeert dumpen giftige bagger in Noordzee '
Lees ook