P E R S B E R I C H T

Amsterdam/La Hague, 31 mei 1999.

Milieuorganisatie brengt duizenden liters water van opwerkingsfabriek naar kerncentrale Borssele

GREENPEACE ONDERWEG NAAR NEDERLAND MET RADIOACTIEF AFVAL

Greenpeace zet vandaag per schip koers van Frankrijk naar Nederland met duizenden liters gevaarlijk radioactief afval aan boord. De milieuorganisatie verwacht donderdag in Vlissingen aan te komen om de nucleaire lading af te leveren bij de rechtmatige eigenaar, de kerncentrale in Borssele. De lading bestaat uit water uit de lozingspijp van de opwerkingsfabriek COGEMA in het Franse La Hague dat Greenpeace heeft opgevangen en in tanks heeft opgeslagen. In de fabriek worden verbruikte brandstofstaven uit tientallen Europese kerncentrales, waaronder die in Borssele, opgewerkt. Dit veroorzaakt grote nucleaire vervuiling. Verschillende kerninstallaties in Europa krijgen Greenpeace op bezoek. De eerste in rij is in Frankrijk.

Greenpeace heeft de afgelopen weken grote hoeveelheden water uit de lozingspijp van de Franse opwerkingsfabriek verzameld. Professionele duikers hebben daarvoor apparatuur en pompen geïnstalleerd aan het eind van de lozingspijp, een aantal kilometers uit de kust op 30 meter diepte. Het afval is omhoog gepompt en opgeslagen in twee speciale tanks van 20.000 liter op het achterdek van het schip MS Strakur.

In opwerkingsfabrieken haalt men met een chemisch proces plutonium uit kernafval. Deze methode is ooit ontwikkeld voor de productie van kernwapens. Inmiddels is er een groot overschot aan plutonium, maar dit heeft nog niet geleid tot het stoppen met opwerking. Opwerkingsfabrieken zijn de grootste bronnen van radioactieve vervuiling in de wereld. COGEMA in La Hague loost jaarlijks ongeveer 230 miljoen liter radioactief afvalwater in zee. Deze radioactiviteit vervuilt de zeebodem en besmet zeedieren. In de omgeving van La Hague komt drie keer zoveel leukemie bij kinderen voor als normaal. Door de sterke stromingen in de zee wordt de nucleaire vervuiling over heel West-Europa verspreidt.

DSIN, de Franse milieu-inspectie heeft Greenpeace schriftelijk laten weten dat het water uit de lozingspijp van COGEMA volgens de wet radioactief afval is. Greenpeace vindt het daarom onacceptabel dat dit gevaarlijke afval zonder blikken of blozen in zee mag worden geloosd. Door het water op te vangen voorkomt de milieuorganisatie verdere verspreiding van de radioactiviteit. Om de veroorzakers van de vervuiling te wijzen op hun plicht het afval op een veilige manier op te slaan gaat Greenpeace het gevaarlijke water retourneren.

Greenpeace heeft de eigenaar van de kerncentrale in Borssele, EPZ, erop gewezen dat een deel van het radioactieve water aan boord van de MS Strakur aan hen toebehoort. Greenpeace eist dat EPZ verantwoordelijkheid neemt voor het afval en het niet meer via de opwerkingsfabriek in Frankrijk in zee loost. Ook wil de milieuorganisatie dat EPZ het contract met COGEMA onmiddellijk verbreekt om zo verdere vervuiling te voorkomen.

Deel: ' Greenpeace onderweg naar Nederland met radioactief afval '
Lees ook