Greenpeace Nederland


_____________________________________________________________

Rotterdam / Amsterdam, 4 november 1999
Natuur- en milieuorganisaties kiezen
Madurodam als decor actie tegen NAM

STARTSCHOT FINALE CAMPAGNE TEGEN WINNING WADDENGAS

Actievoerders van Greenpeace hebben vanochtend het NAM olie- en gasproduktieplatform F3-FB in Madurodam voorzien van een spandoek met de tekst Gas boren, Wad verloren. Een radiografisch bestuurbaar model van het actieschip Sirius vaart rond het platform. De actie is het startschot van de finale van de campagne tegen de winning van waddengas, die door twintig natuur- en milieuorganisaties wordt gevoerd.
De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties voeren deze actie aan de vooravond van het politieke debat over het waddengas. Het kabinet zal morgen haar standpunt bepalen en dat binnenkort voorleggen aan de Tweede Kamer, die uiterlijk 25 november een besluit moet vellen
Greenpeace besloot mede tot deze ludieke actie op locatie Madurodam vanwege de dreiging van de NAM (Shell en Esso) met dwangsommen. Op dit moment is een zaak waarin de oliemaatschappij NAM 350.000 gulden eist van Greenpeace wegens een actie in het waddengebied onder de rechter. Greenpeace heeft de NAM voorgesteld om, als deze dwangsom uiteindelijk moet worden betaald, een stichting op te richten met als doel al het bestaande onderzoek naar de effecten van gaswinning te inventariseren, en onafhankelijk op haar houdbaarheid te toetsen.

Volgens de natuur- en milieuorganisaties is politiek Den Haag verkeerd door de NAM voorgelicht over de gevolgen van de winning van waddengas. Zowel in de Milieu Effect Rapportages als in de Integrale Bodemdalingsstudie Waddenzee (verwoord onder redactie van de NAM) luidt de eindconclusie dat schadelijke effecten nauwelijks optreden en te verhelpen zouden zijn. Aanvechtbare en onvoldoende onderbouwde aannames en modellen liggen ten grondslag aan dit rapport. Onder meer de aanname dat bodemdaling en zeespiegelstijging op de wadden worden gecompenseerd door meer zandafzetting is zeer aanvechtbaar. Ook de veronderstelling dat bodemdaling geleidelijk zal plaatsvinden, en niet als een abrupte gasbeving, is zeer discutabel.
De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties roepen kabinet en Tweede Kamer op om zich niet te laten misleiden door ondeugdelijk onderzoek en het waddengebied van gaswinning te vrijwaren.
_____________________________________________________________

Greenpeace NL
Keizersgracht 174

1016 DW Amsterdam
tel **31 20 - 4223344
Giro 44
www.greenpeace.org/~nl
sdesk@ams.greenpeace.org

_________________________________________________________________

Deel: ' Greenpeace start finale campagne tegen winning waddengas '
Lees ook